Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Brexit a možné dopady na energetický sektor Spojeného kráľovstva a EÚ

06. 05. 2019
10:52
ENERGY-HUB Marianna Švecová

Hoci od referenda o Brexite, v ktorom si obyvatelia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska dňa 23. júna 2016 odhlasovali zrušenie členstva v Európskej únii, prešli už takmer tri roky, k vystúpeniu zo zoskupenia stále nedošlo. Na konci marca tohto roku bol dátum odchodu posunutý na 31. október 2019, avšak tento zložitý proces, vyžadujúci si zmenu fungovania mnohých sektorov, v ktorých Veľká Británia tvorila s ostatnými krajinami EÚ jednotný trh, je stále v mnohých aspektov nevyjasnený. Jedným z postihnutých sektorov, kde i dnes priebeh vystúpenia a ďalšieho fungovania nie je v Dohode o vystúpení (Withdrawal Agreement) upresnený je i energetika. Hoci sú konkrétne dopady, vzhľadom na chýbajúce dohody, stále nejasné, analytici sa domnievajú, že v mnohých prípadoch môžu ovplyvniť fungovanie energetiky v štáte.

# jádro
# paliva
# plyn
# elektřina
# politika
Brexit a možné dopady na energetický sektor Spojeného kráľovstva a EÚ

Prepojenosť energetiky Spojeného kráľovstva s kontinentálnou Európou

                Obchod s elektrinou a plynom medzi Spojeným kráľovstvom a ďalšími členskými štátmi Európskej únie doteraz fungoval v bezcolnom režime v rámci tzv. Interného energetického trhu (IEM – Internal Energy Market), ktorý pomáha zabezpečovať dodávky a znižovať ceny, napríklad presunom nevyužitej energie z jedného štátu do druhého, kde je vyrábaná drahšie. Plyn medzi kontinentálnou Európou a Veľkou Britániou tečie skrz dva plynovody -  BBL a Interconnector, ďalšie dva tiež spájajú štát s Nórskom a jeden plynovod spája i Veľkú Britániu s Írskom. Štyri spojenia medzi kontinentálnou Európou a Spojeným kráľovstvom a dve medzi Veľkou Britániou a Írskom fungujú pri prenose elektriny; v oboch oblastiach tak môžeme vidieť výraznú prepojenosť štátu s ostatnými členmi Únie. V súčasnosti tvoria dodávky elektriny z kontinentálnej Európy na ostrovy len približne 6 % preto sa v prípade Brexitu neočakávajú ich výrazné výpadky, predpokladá sa však nižšia efektivita a zvyšovanie ich cien a to najmä v prípade neočakávaných a výnimočných situácií. Čo sa týka plynu, dodávky tvoria asi 12 % celkového množstva; jeho tok taktiež nie je závislý na členstve Spojeného kráľovstva v Európskej únii, neočakáva sa teda zastavenie dodávok, avšak, rovnako ako v prípade elektriny, odborníci predpokladajú znižovanie efektivity a zvyšovanie cien. Hoci v súčasnosti Dohoda o vystúpení nedefinuje detaily vystúpenia Spojeného kráľovstva v oblasti energetiky, náhľad na fungovanie poskytuje politická deklarácia, ktorá potvrdzuje, že Európska únia a Spojené kráľovstvo budú „spolupracovať a podporovať cenovo efektívne, čisté a bezproblémové dodávky elektriny a plynu“.

Írska otázka

                Podľa portálu Bloomberg sú v súčasnosti ďalšie spojenia smerujúce k ostrovom vo výstavbe, čo dokazuje záujem Spojeného kráľovstve zostať v úzkej spolupráci pri obchode elektriny a plynu s Európskou úniou i po zrušení statusu členského štátu. Vážnejšie dopady než na Veľkú Britániu však prebiehajúci Brexit môže mať na časť Severné Írsko, ktorého spolupráca v rámci energetiky, a to najmä v otázke elektriny, s Írskou republikou je jedna z najužších v Európskej únii. Elektrina je v súčasnosti na ostrove obchodovaná v rámci tzv. Jednotného trhu elektriny (Single Electricity Market), odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie znamenajúci i opustenie tohto trhu by tak vyžadoval náročný proces, keďže podľa odborníkov je súčasné prepojenie natoľko komplexné, že vytvoriť nové colné pravidlá by bolo takmer nemožné. Možných negatívnych dopadov si je napokon vedomý aj Dublin, ktorý sa snaží vytvárať nové obchodné partnerstvá s členskými štátmi na európskom kontinente v snahe predísť potenciálnym výpadkom energie. Ako však vyplýva z prvotného návrhu Dohody o vystúpení zverejneného v marci minulého roku, Londýn sa bude snažiť o zachovanie Jednotného energetického trhu Severného Írska a Írskej republiky tak, aby nebola ohrozená ani jedna zo zúčastnených strán.

Dopad na ťažbu ropy a zemného plynu zo Severného mora

                Dopad Brexitu bude možné pozorovať i v otázke ťažby zemného plynu a ropy zo Severného mora, týkajúci sa najmä Škótska, ktoré, okrem iného i v snahe ochrániť svoj ťažobný priemysel, volilo v referende v neprospech vystúpenia štátu z Európskej únie. V prípade Brexitu bez dohody, ku ktorej zatiaľ medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom nedošlo, avšak kvôli čomu bolo vystúpenie odložené, by sa na obchod s plynom a ropou museli aplikovať pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO), čo škótsky minister pre energie označuje za „veľmi ničivé pre ekonomiku a energetický sektor“ a ako „obrovskú chybu“. Premiérka Theresa May však reagovala na situáciu s tvrdením, že zotrvanie v jednotnom trhu a colnej únii by bolo s rozporom s výsledkom referenda, preto zatiaľ nie je jasné, ako bude rokovanie o dohode pokračovať. Rozhodnutia ohľadom budúcej ťažby a obchodu s palivami, ktoré podľa dostupných zdrojov môžu zabezpečiť Spojenému kráľovstvu energetickú bezpečnosť v ráde desaťročí, prinášajú prácu 135-tisícim zamestnancom a do škótskej ekonomiky prispievajú takmer 10 miliardami libier ročne, tak budú pri odchode z Európskej únie taktiež patriť medzi významné. Význam napokon budú mať aj pre obchodných partnerov Spojeného kráľovstva, ako napríklad Francúzsko, keďže Brexit bez dohody by znamenal stratu práca zásobovať francúzsky trh, čo by mohlo vyústiť vo výpadkoch energií a zvyšovanie ich cien.

Atómová energia

                Keďže súčasťou Európskej únie je i Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (EURATOM), dopad Brexitu bude viditeľný i v otázke výroby, obchodu, manažmentu odpadu, či výskumu v oblasti jadrovej energie. Spojené kráľovstvo odmietlo plné členstvo v Spoločenstve, preto je nutné vytvorenie nových dohôd a režimu obchodovania a spolupráce, kde, s cieľom zaistenia plynulého prechodu po vystúpení zo spoločenstva, už vznikajú dohody so štátmi ako Austrália, Kanada, či Spojené štáty americké. Krajina sa v súčasnosti prikláňa k zotrvaniu v organizácii v podobe tzv. pridruženého člena, čo by umožňovalo pokračovanie obchodu s členskými štátmi EÚ. Odborníci sa však, rovnako ako v predchádzajúcich otázkach i v tejto oblastí zhodujú na prevládajúcej neistote v ďalších jednaniach ohľadom jadrovej energie, ktorá tvorí asi 21 % všetkých dodávok vyrábaných v 15 reaktoroch a sektor ktorej prináša do ekonomiky každoročne miliardu libier a zamestnáva vyše 65-tisíc zamestnancov. Vláda však potvrdzuje angažovanosť pri vzniku dohôd, čo dokazuje vydaním prvotnej verzie Jadrových bezpečnostných regulácií (Nuclear Safeguards Regulations), ktoré tvoria základ pre vznik oficiálnych opatrení v následnej Dohode o vystúpení.

Zhrnutie

                Brexit, teda vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie, ktoré je po marcovom odklade naplánované na koniec októbra 2019, bude mať na vyššie zmienené, i mnohé ďalšie oblasti zo sektoru energetiky významný dopad. Je preto v záujme oboch entít, aby do tohto dátumu došlo k čo najlepšie definovaným dohodám, ktoré umožnia proces prechodu bez výpadkov energií, výrazného zvyšovania ich cien, či zlyhaných obchodných partnerstiev. Spojené kráľovstvo však, napriek chýbajúcim výstupným dohodám, má vybudovanú kvalitnú infraštruktúru prepojenú s európskym kontinentom, blízke vzťahy s Európskou úniou a napokon i spoločné záujmy v oblasti, preto odborníci nepredpokladajú, že by došlo k nevyspytateľným situáciám výrazne ovplyvňujúcim život bežných obyvateľov. Pre jednoduchší proces vystúpenia je však nevyhnutné, aby Londýn bral do úvahy i záujmy a potreby Škótska a najmä Severného Írska, kde môžu byť následky najviditeľnejšie. Nielen britské energetické spoločnosti, ale i obchodní partneri z Európskej únie, či firmy v pridružených odvetviach tak naďalej dúfajú, že v oblasti energetiky napokon k Brexitu bez dohody nedôjde.

související články

Plynovod EastMed – nová geopolitická otázka na východe Stredozemného mora

21. 01. 2020
10:06
ENERGY-HUB

Grécko, Cyprus a Izrael na začiatku roku podpísali dohodu o výstavbe nového plynovodu EastMed, ktorý by mal od roku 2025 dopravovať zemný plyn z ložísk na izraelskom pobreží do Európskej únie. Podpis však vyvolal pozitívne i negatívne reakcie –…

# paliva
# plyn
# infrastruktura

Plynovod Nord Stream 2: Zbrzdí Dánsko už prebiehajúcu výstavbu v Baltskom mori?

22. 07. 2019
15:00
ENERGY-HUB

Plynovod Nord Stream 2 vedúci cez Baltské more z Ruska do Nemecka, ktorý má zdvojnásobiť kapacitu už existujúceho plynovodu Nord…

# paliva
# plyn
# politika
# infrastruktura
# investice

Rusko a energetická (ne)efektivita

06. 06. 2019
12:00
ENERGY-HUB

O Rusku je všeobecně známo, že je významným vývozcem energie, ropy a zemního plynu, a proto je tato země významným hráčem na…

# paliva
# elektřina
# bezpečnost
# úspory
# trhy
# infrastruktura
# životní prostředí

(Znovu) znárodnění - plán britských Labouristů na rozbití odkazu M. Thatcherové?

28. 05. 2019
09:00
ENERGY-HUB

Dne 16. května předseda britské labouristické strany Jeremy Corbyn oznámil, že jeho strana plánuje (znovu) znárodnit britskou…

# elektřina
# politika
# infrastruktura
# strategie

Green Way Day 2020

08. 06. 2020
Restaurace Folklore Garden, Na Zlíchově 18, Praha 5 Hlubočepy Praha
4. ročník nové formy setkávání a vzdělávání odborníků v oblasti úspor energie a technických zařízení budov.

Elektromobilita v roce 2020

09. 06. 2020
Sokolovská 138, 186 76 Praha 8 Hotel Olympik, Praha
Evropská komise představila ve svém návrhu „Green Deal“ z prosince 2019 zpřísňování emisních limitů CO2 s cílem zajistit od roku 2025 jasné směřování k bezuhlíkové mobilitě. Automobiloví výrobci mluví o jediném možném směru, jak dosáhnout výrazného snížení CO2, a sice, vydat se cestou plné elektrifikace. Evropská komise očekává, že v roce 2025 tak vznikne na 1 milión dobíjecích míst. 

Nákup energie v organizacích veřejné správy - webináře

12. 05. 2020 - 16. 06. 2020
on-line
Seriál seminářů o optimalizaci nákupu energie v organizacích veřejné správy. Letošní jaro on-line.

Komoditní data

31.05.2020
€/MWh okte
Base
2.84667
-79.144 %
Peak
2.56
-76.0393 %
Offpeak
3.13333
-81.1406 %
31.05.2020
€/MWh elix
Base
-7.04167
-159.261 %
Peak
-24.275
-432.496 %
Offpeak
10.1917
-38.0979 %
30.05.2020
€/MWh ote
Base
10.2221
-52.9117 %
Peak
6.165
-71.8846 %
Offpeak
14.2792
-33.5518 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

51404
Počet publikovaných novinek
1693
Počet publikovaných akcí
487
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika