Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Kůrovec a biomasa: jistá nejistota

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz Eva Vítková

Ohrozí současná kůrovcová kalamita malé i velké teplárny, spalující biomasu? I když údaje vyznívají až hrozivě, menší teplárny se s tímto stavem vyrovnávají s noblesou a nadhledem. Co ale bude v budoucnu? 

# paliva
# OZE biomasa
# teplárenství
# životní prostředí
Kůrovec a biomasa: jistá nejistota

ABSTRACT: The bark beetle calamity has been decimating Czech forests, and brings a surplus of wood at a lower price. Biomass heating and CHP stations should store such wood for the upcoming years when wood might be more difficult to get.V České republice je podle sdělení Ministerstva zemědělství přes dva a půl milionu hektarů lesa (2 688 543). „Kůrovcovou kalamitou jsou zasaženy v různé intenzitě takřka všechny kraje v ČR. Nejhorší situace v rámci ČR je v současné době zejména v Kraji Vysočina, dále v Jihomoravském, Jihočeském a Středočeském kraji. V Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji již dochází ke snižování kalamitních těžeb, avšak ke zhoršování situace postupně dochází západním směrem v Plzeňském a Karlovarském kraji a severním směrem v Ústeckém a Libereckém kraji,“ popsal stav tiskový mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.  

Těžba kůrovcových stromů probíhá jednak jednotlivě, bez vzniku holiny, například ve smíšených porostech, jednak soustředěně s následným vznikem holiny. K počátku letošního roku (2020) existuje zhruba 50 tisíc ha nezalesněných holin, což činí necelá
2 procenta rozlohy lesů v ČR.

Kůrovcovou kalamitou za období 2016-2019 bylo kumulovaně vytvořeno 153 tis. ha holin na 2,61 mil. ha lesa, tedy na 6 procentech porostní půdy v ČR. Nejvíce se vytěžilo v Kraji Vysočina, přes 25 tisíc hektarů. Jak dále uvedl Vojtěch Bílý, vzniklé holiny jsou průběžně zalesňovány. Plošný rozsah zalesnění (přirozenou i umělou obnovou) se v letech 2016 až 2018 pohyboval kolem 23–24 tisíc hektarů ročně. Při předpokládaném zalesnění okolo 24 tisíc hektarů holiny v roce 2019 lze konstatovat, že pro rok 2020 a roky následující aktuálně zbývá zalesnit zhruba 48 tisíc hektarů holin, tedy zhruba dvouletý rozsah zalesnění.
 

Obrázek č. 1: Richard Horký se štěpkou v TTS energo

 

Kůrovec nezná hranice

„Kůrovcovou kalamitou se výměra lesů v ČR nesnížila, vzniklé holiny jsou průběžně zalesňovány novými lesy. Lokálně však, především v oblastech s vyšším zastoupením smrku v nižších a středních polohách, došlo k významnému úbytku starších smrkových porostů a vzniku četných a rozsáhlých holin pro opětovné zalesnění,“ upřesnil tiskový mluvčí Bílý.

Postup kůrovcové kalamity z východu na západ je patrný i v sousedních zemích. Kůrovcová těžba se standardně eviduje v m3 vytěženého dříví. Vloni se v Polsku vytěžily
2 mil. m3, na Slovensku, kde kůrovcová kalamita kulminuje, to bylo 5 mil. m3 podobně jako v severním Rakousku (6 mil. m3). V Bavorsku došlo podobně jako v ČR k 60procentnímu meziročnímu nárůstu kůrovcových těžeb (ze 4,5 milionu na 7,5 mil. m3), v  Sasku dokonce ke 150% nárůstu (z 0,8 mil. m3
na 2 mil. m3).

Jak se uvádí ve Zprávě o stavu lesa Ministerstva zemědělství, odhad produkce těžebních zbytků a lesní štěpky byl v roce 2016 v objemu zhruba 1,9 mil. m3, v roce 2017 již 2,1 mil. m3 a v roce 2018 dosáhl 2,2 mil. m3. V příštích letech však může být těžba podprůměrná, což může způsobit nedostatek štěpky pro obecní výtopny a menší teplárny, spalující čistou biomasu.

„Vývoj situace je obtížné předvídat. Jistá je právě ta nejistota. Průměrná roční teplota se v Česku se od roku 1961 zvýšila o 2 stupně Celsia. S růstem teplot se voda více odpařuje, což společně s nedostatkem srážek způsobuje sucho, které lesy oslabuje. Hůře se pak škůdcům brání. Těm navíc vyšší teploty a delší vegetační období vyhovuje,“ popisuje Jan Habart z CZ Biom a dodává, že letošní vývoj si netroufá předpovídat.
 

Obrázek č. 2: Teplárna v Trhových Svinech

 

Dnes je dřeva přebytek, za pár let nebude

„V okrese Třebíč je 20 tisíc ha lesa, z toho 16 tisíc ha patří společnosti Lesy ČR. V roce 2008 zde podle evidence Lesů ČR byly 2 mil. m3 jehličnanů (živé porosty). Nyní, po kůrovcové kalamitě, více než polovina je pryč a zbývá 902 tisíc m3. Z tohoto objemu ale
526 tisíc m3 jsou suché stromy, které přijdou vytěžit. Čili od začátku decennia (2008 až 2017) zmizely dvě třetiny lesa. V době před kůrovcem, v roce 2014, se v průměru těžilo okolo 100 tisíc m3 ročně, v současnosti je milion pryč a půl milionu čeká na vytěžení. Letos se očekává těžba v objemu asi 260 tisíc,“ popsal situaci majitel a ředitel třebíčské teplárny TTS energo Ing. Richard Horký. Jak uvedl, zvýšená těžba ho netěší, byť teplárna má možnost dříví skladovat.

„V naší teplárně spotřebujeme asi 30 tisíc tun štěpky ročně, což byla dřívější produkce z těžby v okolí města do okruhu 30 km. Díky přebytku dřeva ho nakupujeme do zásoby – máme 50 tisíc plnometrů v hromadách až 7 metrů vysokých. Skladování je jediná možnost, jak si zajistit palivo pro další roky, protože teď je dříví přebytek, ale pak ho logicky bude nedostatek. Naštěstí máme na skladování prostory,“ dodává.

Jen z ročního objemu štěpky (32 tisíc tun) vyrobí třebíčská TTS v kotlech s 85–95%
účinností zhruba 210 tisíc GJ tepla, se zapojením kotle na slámu (roční spotřeba 8000 tun slámy, která má výhřevnost 14 GJ/t), činí roční produkce tepla 330 tisíc GJ. „To prodáváme a vytápíme tak 11 tisíc bytů, školy a školky i zdejší provozy, máme 60 km rozvodů. Cena našeho tepla je jedna z nejnižších v České republice, a to 433 Kč/GJ bez DPH (478,50 Kč/GJ pro občany). Když vloni od 1. 1. stát snížil DPH na teplo z 15 na 10 %, byli jsme jediní dodavatelé tepla, kteří svým zákazníkům snížili cenu tepla o pět procent,“ vypočítává ředitel TTS.
 

Kraj

Plocha těžeb a souší v letech 2016–2019 v převážně jehličnatých porostech podle dálkového průzkumu Země (ha)

Praha

53

Středočeský       

8 555

Jihočeský         

16 990

Plzeňský         

10 731

Karlovarský       

4 089

Ústecký           

4 160

Liberecký         

3 203

Královéhradecký   

7 881

Pardubický        

6 020

Vysočina          

25 136

Jihomoravský      

12 718

Olomoucký         

22 831

Zlínský           

10 725

Moravskoslezský   

20 255

Česká epublika     

153 347

Tabulka č. 1: Od roku 2016 do září roku 2019 kůrovcová kalamita postihla 153 tisíc ha lesa. 

 

Vyšlechtěný akát: nová naděje

Vzhledem k tomu, že Richard Horký se dívá do budoucna, začal se zajímat o další možnosti, jak osadit místní holiny. Řešení se jmenuje akát. Strom pochází ze Skalistých hor z USA, ale roste i na jiných místech. Jako nešlechtěná dřevina má ale nekvalitní dřevo. V nedalekém Maďarsku jím chtěli v 50. letech osazovat pustu, proto se věnovali jeho šlechtění a založili výzkumný ústav akátu. Dnes tvoří území osazené akáty až 26,6 procent plochy v Maďarska. Akát je rovný strom, který roste dvakrát rychleji než smrk (produkční dříví vytvoří během 35 let).

V současnosti se plnometr zdravého smrku prodává za 800 Kč, akátu za 3300 Kč, z jeho kvalitního dříví se dělají pergoly, zahradní nábytek a dětská hřiště. Akát ale vylučuje negativní látky, je prudce jedovatý a má ostny, takže zvěř ho neokouše. Dokáže růst vedle třešní (třešně ptačka), dubů, klenů a javorů. Jeho výhodou je, že výmlatkuje (tvoří výhonky), horší kusy se proberou a zužitkují v energetice a ty pěkné se prodají.

„Problém je v tom, že na jeho výsadbu není možné dostat dotaci, jako na obnovu lesa. Asi před dvěma měsíci jsme s kolegy z CZ Biomu zaletěli do výzkumného ústavu v Maďarsku a dovezli jsme 14 tisíc sazenic stromků. Proč? Jsem také vlastníkem lesa a řádí mi v něm kůrovec severský. Začal likvidovat nejen smrky, ale i borovice, les během dvou let zmizel. Lesní podloží tvoří hadec (sopečná vyvřelina), v níž může akát růst. Nyní zpracováváme nákladovosti, chtěli bychom dosáhnout změny vyhlášky, aby v lokalitách, kde nic jiného než akát nevyroste, byl tento strom melioračně zpevňující dřevinou a bylo možné na jeho výsadbu získat dotaci. Chceme spolupracovat i se Svazem včelařů, protože akát je medonosná rostlina a akátový med patří k vysoce ceněným potravinám. Mohu potvrdit, že je opravdu výborný,“ uzavřel ředitel Richard Horký.
 

Kraj

Pozemky určené k plnění funkcí lesa "PUPFL" (ha)

z toho „Porostní půda“ (ha)

Hlavní město Praha

5 236

4 777

Středočeský

300 937

293 289

Jihočeský

383 026

371 879

Plzeňský

310 537

303 959

Karlovarský

145 792

140 611

Ústecký

164 617

158 167

Liberecký

142 219

136 537

Královéhradecký

149 191

145 157

Pardubický

135 025

130 930

Vysočina

207 991

203 186

Jihomoravský

202 985

197 043

Olomoucký

187 264

180 947

Zlínský

158 829

155 170

Moravskoslezský

194 894

188 095

Česká republika celkem

2 688 543

2 609 746

Tabulka č. 2: Rozloha lesa (ha) v jednotlivých krajích ČR
*) Porostní půdu tvoří pozemky s porosty lesních dřevin a produktivní holiny, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, dočasné lesní skládky a další zařízení dočasného charakteru sloužící lesnímu hospodářství a myslivosti.
Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství 2018 (str. 49), Ministerstvo zemědělství
 


Volatilní ceny biomasy i dřeva

Podobně jako ředitel třebíčské teplárny vidí současnou situaci a trh s biomasou Jiří Štojdl z teplárny v Trhových Svinech v Jihočeském kraji, která zajišťuje vytápění a ohřev teplé vody pro zhruba 80 odběratelů, včetně 400 bytů a 32 rodinných domů, a spravuje celkem 11 km rozvodů. Jednatel Tepelného hospodářství města Trhové Sviny spol. s r.o. (společnost založená městem) Jiří Štojdl je pamětníkem, který stál v devadesátých letech u zrodu této teplárny, spalující čistě biomasu. „V roce 1999 jsme pořídili rakouský teplovodní kotel Kohlbach K8 – 2500 (2500 kW), o několik let později, v prosinci 2004, byl zprovozněn druhý kotel – rovněž Kohlbach 3500 (3500 kW). Ten je zdrojem pro ORC technologii TURBODEN s výkonem 600 kWe. Jako záložní jsou instalovány 3 × 3000 kW plynové kotle. Dvě plynové kogenerační jednotky TEDOM 22 kWe vyrábí elektřinu,“ vzpomíná na historii vzniku teplárenského zařízení.

Teplárna ročně spotřebuje asi 39 000 m3 biomasy a samozřejmě i zde si dělají zásoby paliva, tak na dva až tři měsíce. Problém vidí spíše ve volatilních cenách paliva i dřeva. „V roce 1999 jsme platili za prostorový metr nejvíc 70 Kč, pak jsme platili 100 Kč. Na základě této ceny jsme naplánovali a realizovali projekt druhého kotle, ale vzápětí se cena zvedla díky rakouským kolegům na 300 Kč za prostorový metr. Tím se nám zkomplikovala návratnost projektů. Ale naší teplárně současný stav trochu pomohl, podařilo se nám nyní cenu snížit,“ upřesnil Jiří Štojdl. Cena dřeva, stejně jako veškeré biomasy, se pohybuje podle aktuální situace na trhu. „Ale nevěřím tomu, že by byl v budoucnu takový nedostatek biomasy, že by se musela dovážet, přestože nyní je těžba dřeva několikanásobná. Biomasa bude mít na trhu své místo a její využití zřejmě už neporoste,“ shrnul výhledy na trhu s biomasou.

související články

Vodík do každé domácnosti

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Vytápění domácností zemním plynem se výraznou měrou podílí na znečišťování ovzduší. Britští vědci zvažují, že po drobných úpravách naplní stávající plynárenskou infrastrukturu bezemisním vodíkem.

# paliva
# plyn
# emise
# životní prostředí

Aktuality v teplárenství

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Přinášíme vám výtah zajímavých novinek z médií z portálu energy-hub.cz v oblasti teplárenství v období 03/2020 – 05/2020 …

# politika
# teplárenství

Hledání rozvojových možností pro teplárenství v české energetice

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Když se řekne energetika nebo koncepce energetiky, tak se zpravidla myslí elektroenergetika. A třebaže teplo je na rozdíl od…

# strategie
# teplárenství

Hnací síly růstu antropogenních emisí, mýty a realita

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Globální růst emisí skleníkových plynů je neoddiskutovatelný fakt a bez ohledu na to, zda způsobuje změnu klimatu anebo je tato…

# emise
# životní prostředí
# OZE

Aktuality v oblasti paliv

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Přinášíme vám výtah zajímavých novinek z médií z oblasti paliv a dopravy z portálu energy-hub.cz v období 03/2020–05/2020 …

# paliva
# politika

Online workshop k úpravám Pravidel provozování přenosové soustavy (Kodex PS)

18. 08. 2020 09:00 - 10:00
Společnost ČEPS organizuje online workshop na téma chystaných změn některých podmínek pro poskytovatele služeb výkonové rovnováhy, které v Kodexu PS navrhuje s účinností od 1. 1. 2021. Představeny budou tyto oblasti:

Den plynové mobility (CNG/LNG/Biometan)

02. 09. 2020
prostory Pražské plynárenské

URBIS SMART CITY FAIR

02. 09. 2020 09:00 - 03. 09. 2020 17:00
Výstaviště Brno
URBIS SMART CITY FAIR  přináší chytrou kombinaci veletrhu s exkluzivním konferenčním programem, kde se představí lídři v oboru Smart city. Během dvou dnů se potkají desítky představitelů středoevropských měst a obcí a lídři v inovacích s jediným cílem – předat si zkušenosti, nápady a příklady konkrétních řešení, jak správně koncept Smart city rozvíjet ve městech. Tak, aby se v nich občanům lépe žilo.

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

52717
Počet publikovaných novinek
1715
Počet publikovaných akcí
526
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika