Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Slovensku hrozia čoraz častejšie povodne. Úlohu prevencie môžu plniť aj malé vodné elektrárne

20. 09. 2020
22:00
blackapple.sk Ľubica Turčanová

Meniace sa klimatické zmeny priniesli mnoho otázok, ako ochrániť územie či majetok v prípade silných prívalových dažďov či povodní. Kým pred desiatkami rokov boli tieto úkazy skôr výnimkou, dnes sa objavujú takmer každoročne, opakujúc sa v rovnakých či nových lokalitách. Potvrdzujú to aj správy Slovenského hydrometeorologického ústavu. Kritické miesta môžu proti tomuto druhu nešťastia ochrániť aj malé vodné elektrárne. Ako pri všetkom, aj tu platí, že nie vždy je to možné.

# OZE voda
# klima
# TZ

Silné prívalové dažde aj v ostatných mesiacoch ohrozili viaceré lokality a obydlia. Je známe, že okrem klimatických zmien za to môže aj ľudská aktivita. Ochranu veľkých území v lokálnych oblastiach zabezpečujú svojimi protipovodňovými funkciami malé vodné elektrárne (MVE). Na to, aby mohli plniť svoju funkciu, najmä v čase náhlych havarijných stavov a povodní, majú vypracované povodňové plány, ktoré zabezpečujú postup a prijímanie opatrení na minimalizáciu škôd na majetku a životnom prostredí. Ich úloha však nezačína v momente, kedy je vyhlásený niektorý z povodňových stupňov. Opatrenia na ochranu pred povodňami sa vykonávajú preventívne a priebežne, v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni. Prevádzkovatelia teda musia túto preventívnu činnosť vykonávať aj v čase, keď je takpovediac ešte len „ticho pred búrkou“.

Kde sa dvaja bijú...a štát sa domáha plnenia povinností

Tieto stavby bývajú z povahy svojho účelu často situované v lokalite, ktorá má svoje špecifiká. Ťažšie dostupný a svahovitý terén býva pre veľké mechanizmy vždy skúškou. Aj z toho dôvodu musí mať prevádzkovateľ zabezpečenú prístupovú cestu tak, aby splnila všetky spomínané kritériá. V praxi však existuje niekoľko prípadov, kedy prístup k stavbe nie je samozrejmosťou. Dôvodom môže byť spomínaný terén, ale aj problematické majetkové vzťahy. Tu je na mieste upozorniť, že okrem povinností, ktoré zo zákona vyplývajú prevádzkovateľovi malej vodnej elektrárne, sú tu aj povinnosti tých, ktorí sú vlastníkmi pozemkov vedúcich k MVE a z rôznych dôvodov nedošlo k vysporiadaniu majetkových vzťahov.

Platná legislatíva totiž hovorí, že majitelia susediacich pozemkov sú povinní strpieť a umožniť prechod a prejazd cez nich. Ak tak neurobia, môže vzniknúť škoda (v podobe škôd na zdraví, životoch, majetku, či životnom prostredí), za ktorú v takom prípade zodpovedá osoba, ktorá porušením svojej povinnosti škodu spôsobila alebo spoluspôsobila. V danom prípade môže ísť aj o vlastníka pozemku, ktorý odoprie prístup k objektu malej vodnej elektrárne, v dôsledku ktorého nemôže realizovať vlastník elektrárne opatrenia a postupy vyplývajúce z povodňového plánu.

Podobnú skúsenosť s odopretím prístupu k MVE má aj vlastník MVE Ružbašská Miľava. „Cesta, ktorá vedie k našej MVE bola historicky, už počas výstavby využívaná na prechod a prejazd. Neskôr, keď malo dôjsť ku kolaudácii stavby, sme sa nedohodli s vlastníkmi pozemkov. Tento stav „nedohody“ stále trvá, no nám plynú zo zákona povinnosti, ktoré si nevieme kvôli ich postoju plniť, čo môže spôsobiť všeobecné ohrozenie a devastáciu okolitého územia a majetku tretích osôb. My si svoje povinnosti chceme plniť. No vlastníci pozemkov však pri svojom postupe opomenuli povinnosť, ktorú im stanovuje zákon,“ hovorí Ľubica Turčanová, hovorkyňa vlastníka MVE. V takých situáciách neraz musí rozhodnúť súd. Aj preto vlastník požiadal súd o vydanie neodkladného opatrenia. Súd len potvrdil právny stav a majiteľom pozemkov uložil povinnosť strpieť (umožniť) navrhovateľovi a ním povereným tretím osobám, výkon prác spočívajúcich v spevnení povrchu prístupovej cesty za účelom vykonávania údržby a opráv stavby MVE.

Prečo je prístup dôležitý

Už neraz sme na Slovensku zažili bleskové povodne. Ale aj náhle prívalové dažde. Vtedy je potrebné konať hneď a pristúpiť k opatreniam, ktoré vyplývajú z povodňového plánu a povinností vlastníka MVE uloženým v zákone o ochrane pred povodňami. V danom momente, ale ani za deň, nie je možné postaviť cestu, ktorá by zvládla prechod ťažkých mechanizmov a navyše, nie je na to ani čas. Kto zažil povodeň, vie, že čas vtedy ide proti nám. Úlohy, ktoré prevádzkovateľ či vlastník stavby na vodnom toku musí priebežne plniť (od meraní, hlásení až po náročnejšie úkony spojené s reguláciou toku), je naozaj mnoho. Odstraňovať naplaveniny veľkých rozmerov obmedzujúce plynulý tok vody, či stavať hrádze s pieskom alebo pomocou násypového materiálu, rozbíjať ľadové kryhy alebo stavať veľké ochranné hrádze ručne, naozaj nie je možné.

MVE plnia komplexnejšie úlohy v regióne

Pohľad na MVE býva často kritický. No je pravdou, že výstavba MVE je často spojená aj s ďalšími pridruženými investíciami v okolí. V tomto prípade napríklad vlastník MVE už v minulosti v rámci sanačných prác zastabilizoval okolie stavby protieróznymi opatreniami a ochrannými hrádzami pre prípad storočnej vody. V bezprostrednej blízkosti malej vodnej elektrárne, na horizonte povodňou odplaveného ľavého svahu (r. 2010), sa nachádza štátna cesta I. triedy, č. 77, ktorá je spojnicou medzi Popradom a Starou Ľubovňou. Ak by sa svah len zatrávnil, ako bolo pôvodne plánované, hrozil by zosuv štátnej cesty a tým odrezanie obyvateľov viacerých obcí. Prínos týchto investícií je určite nespochybniteľný.

související články

Slapy omládly a jedou opět na plný výkon. Modernější a ekologičtější elektrárna vyrobí elektřinu pro další tři tisíce domácností

25. 10. 2020
11:34
www.enviweb.cz

Vodní elektrárna Slapy je ze dvou třetin jako nová. Úspěšné dokončení komplexního vyzkoušení v uplynulých dnech završilo dlouhodobou modernizaci soustrojí TG1, vůbec nejrozsáhlejší v dosavadní 65leté historii. Investice za 150 milionů korun zvýší…

# OZE voda
# trhy
# infrastruktura
# OZE

INFORMACE Z JE TEMELÍN 207 / 2020

23. 10. 2020
14:34
ČEZ

První i druhý blok jsou v provozu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.

# jádro
# elektřina
# TZ

Smyslem je urychlení ekologizace. Sev.en Energy a ČEZ se dohodly na dřívějším prodeji Elektrárny Počerady

23. 10. 2020
10:00
Sev.En Energy

Elektrárna Počerady přejde do rukou skupiny Sev.en Energy již letos k 31. 12. 2020. To je o tři roky dříve, než bylo původně…

# elektřina
# TZ
# emise
# trhy
# strategie

Informace z JE Dukovany 23/10/2020

23. 10. 2020
08:34
ČEZ

PROVOZ ELEKTRÁRNY: Bloky č. 1, 3 a 4 jsou provozovány na 100% výkonu. Blok č. 2 je v plánované odstávce pro výměnu paliva.…

# jádro
# elektřina
# TZ

TZ: Skupina ČEZ prodala rumunská aktiva londýnskému investorovi Macquarie Infrastructures and Real Assets

23. 10. 2020
03:34
ČEZ

Skupina ČEZ dnes podepsala smlouvu o prodeji rumunských aktiv se společností Macquarie Infrastructures and Real Assets. Prodej…

# TZ
# trhy
# OZE

JADERNÉ DNY 2020 na ZČU v Plzni - pro střední školy

23. 09. 2020 - 27. 10. 2020
on-line
Znáte energetické problémy současnosti? Chcete vědět, jak funguje jaderný reaktor? Je jaderná energie bezpečná? Ekologická? Užitečná? Zjistěte to sami! Navštivte originální výstavu v prostorách ZČU v Plzni.

SAPI - FOTOVOLTIKA A OZE V ROKU 2021

27. 10. 2020
on-line
Prestížny a zároveň jedinečný seminár SAPI „FOTOVOLTIKA A OZE V ROKU 2021“ sa uskutoční aj napriek už niekoľko mesiacov trvajúcim nepriaznivým okolnostiam.

Komoditní data

26.10.2020
€/MWh okte
Base
40.6292
80.7615 %
Peak
47.8242
61.9146 %
Offpeak
33.4342
116.87 %
26.10.2020
€/MWh elix
Base
30.8967
0 %
Peak
33.3208
0 %
Offpeak
28.4725
0 %
25.10.2020
€/MWh ote
Base
20.4742
-39.0408 %
Peak
29.3883
-22.4514 %
Offpeak
11.56
-60.5146 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

53847
Počet publikovaných novinek
1749
Počet publikovaných akcí
562
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika