Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Plán spravedlivé územní transformace podmiňuje miliardy z EU

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY Kolektiv autorů Centra pro dopravu a energetiku

Uhelné regiony v ČR čekají na konec doby uhelné, které je významně postihnou. Plán spravedlivé územní transformace, který je podmínkou čerpání prostředků z Fondu spravedlivé transformace, by měl být vytvořený transparentně a tak, aby pomohl těm, kdo to budou reálně potřebovat.

# uhlí
# politika
# EU
# strategie
# životní prostředí
Plán spravedlivé územní transformace podmiňuje miliardy z EU

ABSTRACT: The European Fund of Fair Transformation might help Czech coal regions with the upcoming coal phase-out. The Plan of Fair Regional Transformation, which is a condition for drawing on the fund, should be created in a transparent manner and should be useful to the subjects concerned.


KONEC UHLÍ V EVROPĚ SE BLÍŽÍ MÍLOVÝMI KROKY

Tempo, jakým se v Evropě vyvíjejí současné plány na ukončení těžby a spalování uhlí, neustále zrychluje a navíc díky rostoucím cenám emisních povolenek se uhelný průmysl pomalu přestává vyplácet. V EU se podíl uhlí na výrobě elektřiny v roce 2020 snížil o 32 % a mnoho uhelných elektráren již dnes není schopno konkurovat rychle se rozvíjejícím technologiím alternativních způsobů výroby energie, hlavně obnovitelným zdrojům. Tlak na konec uhlí nevytváří jen vývoj cen na trhu a nové technologie, ale dlouhodobě přichází také ze stran ekologických organizací i Evropské unie. Ta v dlouhodobém horizontu usiluje společně s ostatními evropskými státy o to, abychom se stali do roku 2050 prvním uhlíkově neutrálním kontinentem na světě.

Nejnovější zpráva organizace E3G říká, že například v Německu je dnes výroba uhelné energie na úrovni, na kterou měla podle vládních plánů klesnout až za šest let. Německá Komise pro růst, strukturální změny a zaměstnanost, tzv. Uhelná komise, stanovila jako mezní datum pro odklon od uhlí v Německu rok 2038. Německý ministr hospodářství prohlásil, že k němu však může dojít o dost dříve, a to právě kvůli dynamickým změnám na trhu. 

Tomáš Jungwirth, vedoucí klimatického týmu AMO a projektový koordinátor Centra pro dopravu a energetiku dodává: “Sám Karel Havlíček, stejně jako jeho německý protějšek, uznal, že zdražování emisních povolenek má potenciál výrazně urychlit vyřazení českých uhelných zdrojů. Není tedy důvod zbytečně odklon protahovat a snažit se uhelný průmysl udržet při životě i za cenu rostoucích nákladů a procesních problémů.”
 


FAKTA – ČESKÁ REPUBLIKA:

  • V ČR se vyrábí pouze 12 % elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, zhruba třetina v jaderných elektrárnách a cca 50 % v elektrárnách spalujících hnědé uhlí (viz obrázek č. 2).

  • V ČR je přibližně 22 000 pracovních míst v těžebním a energetickém průmyslu.

  • Jsme šestým největším vývozcem energie na světě – podle analytického serveru TheGlobalEconomy.com vyvezla Česká republika v roce 2019 celkem 24,12 TWh.


 

Obrázek č. 1: Uhelný phase-out ve státech EU
Zdroj: www.faktaoklimatu.cz
 


TRANSFORMOVAT, ALE SPRAVEDLIVĚ

Řeč není jen o skladbě státního energetického mixu. Spravedlivě transformovat uhelný region znamená vzít v potaz změnu světového paradigmatu, kterou má na svědomí lidmi způsobená změna klimatu, a nastartovat udržitelnou a  pokrokovou budoucnost, která obyvatele oprostí od závislosti na stále více nerentabilním fosilním průmyslu.

U nás se to týká celkem třech regionů s bohatou těžební historií – Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, které jsou stále výrazně ekonomicky navázány na fosilní průmysl a čeká je tedy náročná a hluboká přeměna. 

Průzkum agentury Focus, Marketing & Social Research vypracovaný pro Hnutí DUHA v lednu 2020 ukázal, že 52 % dotázaných v Ústeckém a Karlovarském kraji podporuje konec těžby a spalování uhlí v Česku nejpozději v roce 2035. Průzkum také potvrdil, že lidé v ČR nejvíce preferují obnovitelné zdroje, a to především malé i velké vodní elektrárny spolu se solárními a větrnými elektrárnami. Spravedlivá energetická transformace je ale především systémová změna a k té je zapotřebí odhodlání a odvaha politické reprezentace konečně se postavit dlouhodobým problémům krajů s těžební historií a udělat krok směrem k jejich řešení.

Obrázek č. 2: Elektřina v ČR: výroba, spotřeba a emise
Zdroj: www.faktaoklimatu.cz
 


ŠANCE PRO UHELNÉ KRAJE, NEBO PROMARNĚNÁ PŘÍLEŽITOST?

Česká Uhelná komise již brzy dokončí svoji práci a předloží návrh termínu a procesu odklonu od uhlí. K tomuto rozhodnutí bude zapotřebí zhodnotit i socioekonomické dopady navržené trajektorie. Regiony, závislé na těžbě a spalování uhlí, musí zároveň vědět, co pro ně toto rozhodnutí znamená a jaké mají vyhlídky, příležitosti pro rozvoj a jaká se nabízejí řešení, až zanikne takto významné průmyslové odvětví. V tomto ohledu bude hrát významnou roli transparentní financování a vhodná distribuce evropských fondů, které byly k tomuto účelu vyhrazeny.

“Achillovou patou energetické transformace je neochota politické garnitury postupovat transparentně a inkluzivně. To je ovšem možné ovlivnit a nyní je ta pravá chvíle apelovat na politiky a požadovat rozumné využití evropských peněz a udržitelné řešení konce uhlí,“ dodává Zuzana Vondrová z Centra pro dopravu a energetiku.

Jedním z takových podpůrných finančních mechanismů je i Fond spravedlivé transformace o objemu 17,5 miliardy EUR, který je určen právě těm regionům, pro které bude konec uhlí nejvíce zatěžující. Čerpání z tohoto fondu je však podmíněno zpracováním tzv. Plánu spravedlivé územní transformace. Jedná se o “jízdní řád” do roku 2030, který by měl řešit sociální, hospodářské a environmentální výzvy odklonu od uhlí. Bez jeho zpracování a schválení nemohou státy z Fondu čerpat žádné dotace na své projekty.

Vláda za účelem vypracování těchto plánů zřídila tzv. Transformační platformu, jejíž mandát a podmínky fungování doteď nebyly oznámeny. V říjnu také projednávala informativní materiál o rozdělení těchto prostředků na projekty v ČR, který byl posléze kritizován médii, ekologickými organizacemi i některými politiky.

Hejtman Karlovarského kraje, Petr Kubis, informoval média o tom, že kraj má připraveno okolo stovky projektů za 70 mi­liard Kč, na které chce čerpat peníze převážně z Fondu spravedlivé transformace i dalších dostupných evropských zdrojů. Chomutovský senátor Přemysl Rabas a někteří jeho kolegové ale vládní dokument kritizovali s tím, že nerozumí tomu, proč má většina dostupných peněz jít zpět firmám, které kraj dlouhá léta devastovaly.

„Z rozhovorů s podnikateli, se starosty obcí a zástupci neziskových organizací v senátním obvodu vím, že proces přípravy na čerpání z Fondu spravedlivé transformace je pro mnoho z nich nesrozumitelný. Věřím, že to není ze strany vládních a místních úředníků záměr. Chceme-li náš region posunout do 21. století, musíme použít moderní a transparentní způsoby zapojení široké veřejnosti a místních patriotů do plánování a opustit megalomanské uvažování jako za dob socia­lismu,“ vyjádřil se k vládnímu dokumentu chomutovský senátor Přemysl Rabas.

V tuto chvíli je nejzásadnější umožnit uhelným regionům, aby se do příprav plánů mohly zapojit a aby celý proces plánování neprobíhal za zavřenými dveřmi ministerstev a bez kontroly ze strany veřejnosti.

Obrázek č. 3: Potenciál vybraných způsobů snížení emisí v ČR ukazuje, že největší potenciál je ve změně energetického mixu.
Zdroj: www.faktaoklimatu.cz
 


AKTIVNĚ ZAPOJIT REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ AKTÉRY

Úkolem České republiky v následujících deseti letech bude postavit se čelem ke klimatické změně a připravit se na přechod k uhlíkové neutralitě. To však nekončí završením práce Uhelné komise a stanovením onoho závazného data, kdy se u nás nadobro odstaví uhelné zdroje. Zásadní pro transformaci uhelných regionů je rozvoj čisté energetiky, diverzifikace ekonomiky, podpora podnikatelských inkubátorů a oborů s vyšší přidanou hodnotou.

Cílem je umožnit regionu nastartovat udržitelnou budoucnost, která bude ohleduplná k životnímu prostředí a lidem. V sociálně-ekonomické rovině je tedy zapotřebí dlouhodobě pracovat na projektech, které umožní rekvalifikaci a vzdělávání nejen pracovníků fosilního průmyslu. Investice do rozvoje vzdělávání a podnikání jsou důležité i proto, aby v budoucnosti nedocházelo k odlivu lidí a sociálního kapitálu do jiných regionů nebo hlavního města.

Je tedy nutné, aby se na přípravách transformačních projektů a Plánů územní spravedlivé transformace v maximální míře podíleli místní aktéři a aby Fond spravedlivé transformace nesloužil jako kapesné pro velké firmy na budování nové infrastruktury pro zemní plyn nebo jiné fosilní zdroje.

Záleží teď především na tom, zda budeme schopni vytvořit prostředí a mechanismy pro aktivní dialog. Systematická spolupráce by měla fungovat participativně a transparentně a řešení energetické transformace by se tak měla hledat na více úrovních a za účasti obcí, krajů, zástupců zaměstnavatelů i zaměstnanců a místních spolků. Právě oni mají největší znalosti regionálních priorit a potřeb a nemělo by se s nimi jednat až v momentě, kdy bude o jejich budoucnosti prakticky rozhodnuto. Měli by tedy být do přípravy strategie transformace a vývoje podpůrných opatření začleněni již od samého začátku.
 

 


Kontakt: nicole.princlova@cde-org.cz

související články

Editorial (4/2020)

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Dobrý sluha, ale zlý pán? Technologický pokrok od začátku průmyslové revoluce jde nahoru raketovým tempem. Tam, kde vývoj podobného zařízení trval dříve 10 let, dnes se to děje často i za polovinu doby. Motivace lidí jít stále vpřed je různá. Někdy…

# elektřina
# strategie

Nový směr energetické politiky USA?

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Donald Trump se čtyři roky snažil dělat energetickou a environmentální politiku odlišně od svého předchůdce Baracka Obamy. Za…

# paliva
# elektřina
# politika
# trhy
# personálie
# strategie

Aktuality v elektroenergetice

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Přinášíme vám výtah zajímavých novinek z médií z oblasti elektroenergetiky z portálu energy-hub.cz v období 9/2020–11/2020 …

# elektřina
# politika
# trhy

Výpočet přeshraničních kapacit v kontextu regionální koordinace

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Stále větší závislost společnosti na stabilní a bezpečné dodávce elektřiny, tlak ze strany Evropské unie na vzájemnou spolupráci…

# elektřina
# bezpečnost
# EU
# infrastruktura
# OZE

Aktuality v plynárenství

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Přinášíme vám výtah zajímavých novinek z médií z portálu energy-hub.cz v oblasti plynárenství v období 9/2020 – 11/2020 (redakčně…

# plyn
# politika
# trhy

14. medzinárodná konferencia ENEF 2020

09. 02. 2021 - 10. 02. 2021
Hotel DIXON, Banská Bystrica, SK
14. ročník Medzinárodnej konferencie "enef" nadväzuje na úspešnú históriu konania tohto podujatia, ktoré sa v dvojročnej periodicite organizuje na Slovensku už od roku 1994. Téma konferencie je „ČISTÁ, BEZPEČNÁ A EFEKTÍVNA ENERGETIKA PRE ĽUDÍ". - původní termín říjen 2020.

e-SALON

11. 03. 2021 - 14. 03. 2021
PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany
Specializovaný odborný veletrh zaměřený především na kontraktační jednání s tuzemskými  a zahraničními vystavovateli, výrobci a obchodníky.

BIOMASA

11. 04. 2021 - 14. 04. 2021
Výstavište Brno
Veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA jsou přesunuty, uskuteční se na jaře 2021. Veletrh BIOMASA navazuje na zemědělské a lesnické veletrhy TECHAGRO a SILVA REGINA. Prezentuje možnosti využívání lesní a zemědělské biomasy a odpadu z živočišné výroby, což pro zemědělce a lesníky představuje logickou nástavbu na jejich každodenní činnost a další pracovní příležitost.

Komoditní data

18.01.2021
€/MWh okte
Base
66.9788
26.4864 %
Peak
77.1917
35.4477 %
Offpeak
56.7658
16.046 %
18.01.2021
€/MWh elix
Base
30.8967
0 %
Peak
33.3208
0 %
Offpeak
28.4725
0 %
17.01.2021
€/MWh ote
Base
54.1354
-3.79988 %
Peak
59.6733
-3.34215 %
Offpeak
48.5975
-4.35603 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

54724
Počet publikovaných novinek
1775
Počet publikovaných akcí
601
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika