Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

ERÚ a ÚOHS posilují spolupráci při ochraně a podpoře hospodářské soutěže

(ilustrační obrázek)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) je hlavním aktérem ochrany hospodářské soutěže v České republice. Její podporu má však v energetickém zákoně zakotvenou také Energetický regulační úřad (ERÚ).

„Loni v listopadu jsme s ÚOHS podepsali memorandum o spolupráci. Samotný podpis by ale znamenal jen málo, kdybychom na něj nenavázali konkrétními kroky. Za ukázkový můžeme označit například posun ve společném využití nástroje, jakým je REMIT(1), na jehož dodržování dohlíží i ERÚ. Jeho výsledky totiž mohou velmi dobře posloužit i ÚOHS, pokud řeší případy z oblasti energetiky," říká Martin Bortlík, ředitel odboru REMIT ERÚ.

Za shromažďování a monitoring dat z velkoobchodních trhů, které slouží k odhalování potenciální manipulace s trhem, je podle REMIT odpovědná Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER), na jejíž činnosti se ERÚ podílí. Pokud ACER narazí na podezřelé chování účastníka trhu, hlásí je vnitrostátním regulačním orgánům. V praxi jde zejména o chování, které má za cíl vytvořit ceny ovlivněné netržními silami.

Výměna a využití informací získaných na základě REMIT je jednou z iniciativ, které řešíme ve společné pracovní skupině s ERÚ. Jsem rád, že takto rozvíjíme vzájemnou spolupráci při dohledu nad energetickými velkoobchodními trhy," uvedl I. místopředseda ÚOHS Hynek Brom.

Ze společných jednání ÚOHS a ERÚ vzešel také způsob, kterým si úřady budou předávat podněty - od prvotní informace, až po sdílení podkladů ke konkrétním kauzám, a to bez zbytečných odkladů. Tím byla v praxi nastartována spolupráce, ze které by měli těžit všichni spotřebitelé energií, malí i velcí. Omezování konkurence a výsledné navyšování cen by poškodilo v první řadě právě je.

 

(1) REMIT (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií) definuje zneužívání trhu ve formě skutečné manipulace nebo pokusu o manipulaci s trhem. Jde o první nařízení svého druhu, které stanoví ucelený rámec pro celou Evropskou unii, zavádí mj. výslovný zákaz zneužívání trhu a pravidla pro monitorování velkoobchodních trhů s energií při odhalování a zabraňování zneužívání trhu. Zároveň zajišťuje vynucování zákazů a trestání porušení pravidel na vnitrostátní úrovni.

Nařízení REMIT stanoví povinnosti účastníkům velkoobchodního trhu spočívající ve zveřejňování důvěrných informací, reportování záznamů o transakcích, poskytování informací o kapacitě a využití zařízení pro výrobu, skladování, spotřebu nebo přepravu elektřiny/plynu/LNG agentuře ACER. Nařízení dále stanoví povinnosti zmiňovaným subjektům zaregistrovat se u příslušného vnitrostátního regulačního orgánu, pokud uzavírají transakce, které je potřeba oznámit ACER.

Připojené soubory

Pro více informací klikněte ZDE

Související články

  zpět
24. 02. 2019 23. 02. 2019

Zprávy z oboru

Členské státy EU se dohodly na emisních standardech pro nákladní vozidla

Evropská rada a Parlament se v noci z pondělí na úterý shodly na historicky první právní regulaci pro množství emisí CO2 z nákladních automobilů. Nové evropské kamiony…
 • 23. 02. 2019
 • 15:29

Nejrozšířenějším elektromobilem světa je Nissan Leaf

Na světě je dnes už hodně aut s elektrickým pohonem. Je ale jen jedno, které je nejrozšířenější a zároveň i nejoblíbenější. Je jím v obou případech Nissan Leaf. To je…
 • 23. 02. 2019
 • 13:22

Uniper podle německého regulátora ovlivňoval trh s plynem, společnosti udělil pokutu 150 000 EUR

Německý síťový regulátor vyměřil společnosti Uniper Global Commodities pokutu ve výši 150 000 eur za to, že měla v několika případech ovlivnit fungování trhu se zemním…
 • 23. 02. 2019
 • 12:26

A1 Energy - nová a převratná solární technologie z Čech

Jan Sehnoutek vymyslel a nechal si patentovat podstatu technického řešení nové vysoce výkonné technologie v získávání energie ze slunečního záření s pracovním názvem A1 Energy.
 • 23. 02. 2019
 • 10:22

BP předpovídá nárůst roční výroby elektřiny z jádra na 3400 TWh do roku 2040

Společnost BP zveřejnila Energy Outlook 2019, ve kterém očekává nárůst celosvětové výroby elektřiny z jaderných elektráren do roku 2040 na 3400 TWh za rok. V roce 2016…
 • 23. 02. 2019
 • 09:16

Kdo smí instalovat vybraná, státem dotovaná zařízení, vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů?

Vybraná, státem dotovaná zařízení využívající OZE smí instalovat jen fyzické osoby s osvědčením o profesní kvalifikaci. Potvrzujícím dokladem je osvědčení, kterým se musí…
 • 23. 02. 2019
 • 00:22

Uvádění do provozu sestav tlakových nádob

Uvádění do provozu sestav tlakových nádob podle evropské směrnice 2014/68/EU a Nařízení vlády č. 219/2016 Sb.: Opakované nedostatky ze strany provozovatelů.
 • 23. 02. 2019
 • 00:22

REVIEW: Planning ahead for decommissioning

Nuclear plant decommissioning is simpler, faster, and less expensive when taken into consideration during the siting, design, construction, and operation phases of the…
 • 22. 02. 2019
 • 18:22

Z českého dřeva se loni vyrobilo 377 tisíc tun pelet

 Domácí poptávka po dřevních peletách stabilně roste, v roce 2018 už počet peletových kotlů a kamen v českých domácnostech překročil hranici 30.000 kusů. Dvaatřicet českých…
 • 22. 02. 2019
 • 18:22

Co si myslíte o ochraně životního prostředí? MŽP očekává podněty k aktualizaci Státní politiky životního prostředí ČR

MŽP zahájilo v roce 2019 práce na přípravě nové verze Státní politiky životního prostředí ČR. Tento dokument je národní strategií s dlouhodobým plánem a konkrétními kroky k…
 • 22. 02. 2019
 • 14:22

starší novinky