Stavět šetrně se v Česku stává trendem

(ilustrační obrázek)

Končící rok 2017 se nesl ve znamení růstu oboru šetrného stavebnictví. V Česku roste nejen výstavba energeticky úsporných domů a počet certifikovaných objektů, ale společnost se začíná mnohem více zajímat i o kvalitu vnitřního prostředí budov, v nichž trávíme až 90 % svého času. V souvislosti s tím stoupá také počet firem věnujících se různým oblastem šetrné výstavby od vývoje stavebních technologií přes hospodaření s vodou až po udržitelné materiály a recyklaci odpadů. Svědčí o tom mimo jiné stav členské základny největší tuzemské oborové organizace – České rady pro šetrné budovy, která hlásí vstup dalších nových členů a rok 2017 zhodnotila na svém výročním zasedání.

 

„V letošním roce jsme zaznamenali téměř 10% meziroční nárůst počtu certifikovaných budov. Aktuálně jich je v Česku celkem 155, z nichž 65 % tvoří stavby s certifikací BREEAM. Současně evidujeme rostoucí zájem společností o členství v Radě: za posledních deset měsíců přistoupilo sedm nových členů – IKEA, Velux, Gordic, Avrioinvest, Prowork, Asio New a VKM Solutions, ztotožňujících se s principy šetrného stavebnictví a dlouhodobě udržitelných řešení. To považujeme za pozitivní vývoj i ve vztahu k naplnění naší tzv. Vize Nula, kterou chceme v Česku směřovat k výstavbě budov s nulovou zátěží na prostředí. Klíčová jsou z tohoto důvodu především koncepční řešení, ať už se jedná o problematiku Smart Cities, energetického managementu, hospodaření s vodou, oběhového hospodářství či vnitřního prostředí budov. Naše pracovní skupiny se proto věnují všem těmto oblastem udržitelného stavebnictví a naším úkolem je přispívat k rozvoji oboru a vzdělávání odborné i laické veřejnosti,“ uvádí Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy.

 

Rada pomáhá i školám a veřejné správě

Rada letos významně rozšířila své aktivity v regionech a v průběhu roku uspořádala řadu vzdělávacích seminářů a oborových konferencí, z nichž některé uskutečnila v rámci grantového programu Efekt Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. S ním Rada spolupracuje i v oblasti veřejných zakázek, kdy zadavatelům z řad státní a veřejné správy radí s přípravou vhodného zadání pro výstavbu kvalitních šetrných budov. Ve spolupráci s UCEEB a podporou Ministerstva pro místní rozvoj zase pracuje na projektu hodnocení udržitelnosti chytrých měst. Angažuje se rovněž v oblasti vzdělávání a školství. Spolu s Národní technickou knihovnou vytváří specializovaný fond literatury k šetrným budovám a udržitelnosti – v letošním roce fond již dosáhl téměř 100 zahraničních odborných titulů. Významnou aktivitou Rady v letošním roce bylo zahájení projektu o stavu vnitřního projektu v českých školách. Do pilotní fáze se zapojily dvě školy, v nichž prováděná měření koncentrace škodlivého oxidu uhličitého (CO2), kvality osvětlení a akustiky poukázala na nevyhovující původní stav a jasné zlepšení po instalaci potřebných opatření. Rada proto bude tento projekt nadále rozšiřovat a pomáhat tak dalším školám, aby děti i učitelé trávili čas v lepším a zdravějším prostředí.

 

Rok 2020 se blíží, energetické úspory jsou nezbytné

Celoroční činnost Rady a jejích členů se promítá do mnoha oblastí udržitelného stavebnictví včetně legislativy. Ve spolupráci s aliancí Šance pro budovy byla zapojena do nastavení dotačních programů, např. některých výzev v rámci Nová zelená úsporám, Operační program Životní prostředí či Strategie renovace budov v ČR. „V intenzivní práci nepolevíme ani v příštím roce, kdy budeme zase o krok blíž ke zlomovému roku 2020, kterým legislativa EU zavazuje Českou republiku k energetické účinnosti a šetrné výstavbě. Podle směrnice EPBD II se mají od roku 2020 stavět pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Vzhledem k tomu, že podle údajů Evropské unie činí podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích Unie 40 % a nadále roste, je tento krok správnou cestou. Je nutné významně snížit spotřebu a využívat obnovitelné zdroje. Inspirativním příkladem nám mohou být skandinávské země, kde jsou udržitelnost rozvoje a respekt k okolnímu prostředí neoddělitelnou součástí tamějšího životního stylu,“ dodává Simona Kalvoda.

 
Inspirujme se ve Skandinávii či Rakousku

A jak vidí trend environmentálně šetrného stavebnictví noví členové Rady, kterými se staly firmy IKEA, Velux, Gordic, Avrioinvest, Prowork, Asio New a VKM Solutions?

„Udržitelnému rozvoji se věnujeme dlouhodobě. Stavebnictví je totiž jedním z oborů, který má na životní prostředí zásadní vliv, a proto bychom se měli co nejvíce zasadit o minimalizaci těchto dopadů. Z tohoto důvodu se zajímáme o provoz našich obchodních domů a budov po celém světě a jejich životní cyklus. Na střechy prodejen tak tam, kde je to možné, instalujeme fotovoltaické panely a abychom dosáhli certifikace BREEAM Excellent, soustředíme se na využívání různých obnovitelných zdrojů energie a technologií,“ vysvětluje Nicole Erdmann, Country Property Manager společnosti IKEA. „Zároveň je potřeba řešit také mikroklima bytů a domů, a to zejména větrání. Současné monolitické stavby v tomto ohledu nepochybně zaostávají. Vhodné příklady realizací a řešení můžeme přitom nalézt hned v sousedním Rakousku,“ uvádí Alexandr Bory, projektový manažer firmy VKM Solutions. S potřebou úspor energií, chytrých šetrných řešení a nutností dohnat západní evropské země souhlasí i další členové Rady. „Pro zvýšení standardu výstavby v ČR je klíčová změna uvažování všech subjektů z krátkodobého horizontu na ten dlouhodobý, ať už ve vztahu k zadávání investic, projektování a realizaci budov či optimalizaci ekonomiky provozu. Stěžejní je zejména úprava legislativy, která by neměla obsahovat zbytečné administrativní kroky, aby její implementace mohla být co nejsnazší,“ hodnotí stávající situaci jednatel společnosti Asio New Karel Plotěný a Marek Vintr, předseda představenstva developerské firmy Avrioinvest, jej doplňuje: „Jsme za západními zeměmi v tomto ohledu pozadu. Nicméně legislativa se velmi rychle mění a my musíme být schopni na tyto změny včas reagovat. Zásadní roli v tomto ohledu hraje i osvěta v rámci široké veřejnosti.“

 

Šiřme osvětu a informujme veřejnost

Právě osvěta a šíření informací jsou zásadní i podle generální ředitelky výrobce oken Velux Dagmar Plevačové: „Je naprosto nezbytné vytvářet a rozšiřovat povědomí všech zainteresovaných subjektů, od domácností přes výrobce, úředníky, až po politiky. Vše se nicméně musí dělat s ohledem na koncového uživatele. Je proto potřeba nabízet funkční řešení, která budou odpovídat jeho potřebám a zároveň budou ekonomicky výhodná. ČR by z tohoto důvodu měla mít dlouhodobou koncepci pro oblast budov zohledňující všechny tyto aspekty.“ S tím souhlasí i Václav Pávek, ředitel odboru Smart Cities&Regions společnosti Gordic: „Je nutné, aby došlo ke sjednocení a správě pravidel pro vytvoření zdravého a hospodárného prostředí všech typů budov. Česká rada pro šetrné budovy má v tomto ohledu dle našeho názoru co nabídnout a může významně přispět k tvorbě pravidel a související metodiky.“ Přínos Rady oceňuje i Tomáš Hradil, výkonný ředitel společnosti firmy Prowork: „Do rukou odborníků bychom se měli svěřovat častěji. České stavebnictví má totiž co dohánět a potřebuje silnou a odbornou autoritu.“

 

Přehled nových členů České Rady pro šetrné budovy

ASIO NEW

AVRIOINVEST

GORDIC

IKEA

PROWORK

VELUX

VKM SOLUTIONS

 

Poznámka pro editory:

Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) spojuje společnosti a organizace napříč oborem šetrného stavebnictví: od projektantů, architektů přes dodavatele materiálů a technologií až po stavební firmy a developery. Její misí je podněcovat tuzemský trh k přeměně způsobů, jakými se navrhují, staví, rekonstruují a provozují budovy a urbanistické celky. Cílem je vytvořit zdravé, prosperující, ekologické a společensky ohleduplné prostředí, zvyšující kvalitu života. Rada má v současné době 75 členů. 

17. 11. 2018 16. 11. 2018

Zprávy z oboru

Novinky na českém trhu: dva elektromobily a dva hybridy

Automobilky využily první ročník veletrhu čisté mobility e-Salon k představení novinek. Tím nejzajímavějším je jednoznačně Audi e-tron, na český trh dnes ale vstoupil také…
 • 16. 11. 2018
 • 20:30

Střemhlav do elektroaut. VW zaručí lidem práci jen na 10 let, bude jich potřeba méně

Německý automobilový koncern Volkswagen hodlá během příštích pěti let investovat téměř 44 miliard eur (zhruba 1,1 bilionu Kč) do vozidel s elektrickým pohonem, autonomního…
 • 16. 11. 2018
 • 18:31

Renewables experience could benefit US SMR deployment

Similar incentives to those used over the last decade to help deploy renewable technologies in the USA could lead to a strong return on investment if used for the…
 • 16. 11. 2018
 • 17:35

Conference: Nuclear growth relies on good policies

Political support for nuclear power is crucial if this proven, sustainable and zero-carbon source of electricity is to play its part among other clean energy technologies…
 • 16. 11. 2018
 • 17:35

Passat se bude vyrábět v Česku. Volkswagen chystá "revoluci", zaměří se na čistá auta a investuje do nich přes 40 miliard eur

Volkswagen ohlásil největší proměnu společnosti v historii skupiny. Bude spočívat hlavně v přechodu na výrobu vozů s čistým pohonem - především půjde o elektromobily. VW do…
 • 16. 11. 2018
 • 15:30

INFORMACE Z JE TEMELÍN 225 / 2018

První blok i druhý blok jsou v provozu na plánovaném výkonu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.
 • 16. 11. 2018
 • 12:28

Vychází publikace o znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2017

Český hydrometeorologický ústav vydává publikaci, která hodnotí kvalitu ovzduší v ČR za rok 2017. Dále v ní najdete hodnocení smogových situací, úroveň emisí a příčiny…
 • 16. 11. 2018
 • 09:30

Informace z JE Dukovany 16/11/2018

PROVOZ ELEKTRÁRNY: Bloky č. 1, 2, 3 jsou provozovány na 100% výkonu. 4. blok je krátkodobě odstaven. Provozní systémy elektrárny pracují podle potřeb režimu bloků. Od…
 • 16. 11. 2018
 • 09:30

Česko je rájem vodních elektráren. Podívejte se na deset největších zajímavostí

Podívejte se přehled zajímavostí z české hydroenergetiky, která v minulosti, ale i nyní hraje ve světě strojírenství první housle.
 • 16. 11. 2018
 • 07:47

Sucho svírá farmy. Zemědělci čekají, jak dopadnou jejich žádosti o náhradu škod

Téměř deset tisíc zemědělců poslalo žádost o náhradu za škody, které na krmných rostlinách napáchalo sucho. Celková požadovaná částka dosahuje 955 milionů korun.
 • 16. 11. 2018
 • 06:30

starší novinky