Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Komentář k výsledkům průmyslu a stavebnictví za leden 2018

Průmyslová produkce v lednu vykázala slušné tempo růstu a tím navázala na loňské výsledky. Výkon tuzemského průmyslu byl podpořen dobrými výsledky v Evropské unii, zejména v Německu, které se promítly do vyšší zahraniční poptávky. Tradičním tahounem růstu byl zpracovatelský průmysl, respektive výroba automobilů. Aktuální průzkumy mezi nákupními manažery nenaznačují, že by se v brzké době měl vývoj tuzemského průmyslu obrátit negativním směrem.“ uvedl náměstek ministra pro řízení sekce průmyslu, podnikání a stavebnictví Ing. Eduard Muřický.

Průmyslová produkce v lednu 2018 meziročně vzrostla o 5,5 % a ve srovnání s předchozím měsícem (po vyloučení sezónních vlivů) byla nižší o 0,6 % (leden 2018 měl stejný počet pracovních dnů jako leden 2017). Ze sekcí průmyslu vykázal růst jen zpracovatelský průmysl, a sice 9,6 %, naopak produkce těžby a dobývání poklesla o 4,1 % a výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu dokonce o 16,1 %.

Ve zpracovatelském průmyslu produkce meziročně vzrostla ve 20 odvětvích a snížila se ve 2 odvětvích. Nejvyšší tempo růstu vykázala (za podpory nízké srovnávací základny) výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (o 26,6 %). Dvě odvětví, jež poklesla, ztratila meziročně na objemu produkce méně než 1,0 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroby motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,1 procentního bodu, růst o 5,6 %), výroby strojů a zařízení (příspěvek +1,0 p. b., růst o 13,9 %) a výroby elektrických zařízení (příspěvek +1,0 p. b., růst o 15,3 %).

Tržby z průmyslové činnosti (v b. c.) se meziročně zvýšily o 4,8 %, z toho tržby z přímého vývozu vzrostly o 4,5 % a domácí tržby (zahrnující nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků) vzrostly o 5,1 %. Rozdílné tempo vývoje průmyslové produkce a tržeb reflektuje cenový vývoj (inflaci), respektive se projevuje vliv posilující koruny, která dělá domácí produkci pro zahraniční odběratele dražší.

Hodnota nových průmyslových zakázek (nereflektují začátek prací a dobu jejich realizace) v lednu meziročně vzrostla o 3,4 %, rostly jak domácí zakázky (o 2,2 %), tak i zahraniční zakázky (o 3,9 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu (v podnicích s 50 a více zaměstnanci) se v lednu 2018 meziročně zvýšil o 2,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 9,6 % a činila 31 964 Kč. Podnikatelé v průmyslu čelí silnému tlaku na zvyšování mezd.

Spolu s čísly za průmysl zveřejnil Český statistický úřad údaje i za stavebnictví, k nimž náměstek ministra pro řízení sekce průmyslu, podnikání a stavebnictví Ing. Eduard Muřický uvedl: „Stavební produkce, po mírném prosincovém poklesu, započala nový rok více než optimisticky, když vykázala vysoký růst. Určujícím segmentem růstu ve stavebnictví bylo inženýrské stavitelství, jež vykázalo enormní růst, který umocnil růst stavebnictví jako celku. Ani pozemní stavitelství nezůstalo pozadu. Vysoký růst ve stavebnictví je velmi dobrou zprávou, navíc nebyl podpořen kalendářními vlivy, nicméně růstová tempa jsou značně ovlivněna sezónností.“

Stavební produkce v lednu 2018 meziročně vzrostla o 33,6 %, po vyloučení sezónních vlivů byla vyšší o 5,4 %. Ze sekcí stavebnictví vykázalo růst inženýrské stavitelství o 47,7 % a pozemní stavitelství o 30,9 %. Projevil se vliv srovnávací základny, jelikož pozemní stavitelství vycházelo ze slušné základny (+6,3 %) a vykázalo vysoký růst, zatímco inženýrské stavitelství vycházelo z nízké (-25,5 %) srovnávací základny a (nejen proto) vykázalo enormní růst.

Pro více informací klikněte ZDE

Související články

  zpět
22. 01. 2019 21. 01. 2019

Zprávy z oboru

Průmyslové roboty využívá 16 procent českých firem, nejrozšířenější jsou v automobilkách

Průmyslové roboty v Česku využívá 16 procent firem ve zpracovatelském průmyslu. Mezi velkými podniky nad 250 zaměstnanců je robotizovaných 53 procent společností, ale jen…
 • 22. 01. 2019
 • 11:42

Prestiž, geopolitika, těžba. Důvody, proč Moskva nechce Tokiu vrátit Kurily

Prestiž, historické resentimenty, vojensko-strategické kalkuly i možnost těžby. To vše je v pozadí vleklého rusko-japonského sporu o Kurilské ostrovy, který brání uzavření…
 • 22. 01. 2019
 • 11:42

Co s plastem z oceánů? Dell odpad použije u nového notebooku

Ekologové z různých koutů světa neustále poukazují na to, jak velký problém představuje plastový odpad v oceánech. Postavit se k tomu čelem se rozhodla společnost Dell,…
 • 22. 01. 2019
 • 11:42

Srdce dánské kogenerační elektrárny Asnæs: 25 MW vyrobí turbína Doosan Škoda Power

Společnost Doosan Škoda Power počátkem listopadu loňského roku s úspěchem usadila turbosoustrojí na základovou konstrukci elektrárny Asnæs Power Station v dánském…
 • 22. 01. 2019
 • 11:42

Návrh rámce pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací vypracovaný všemi provozovateli přenosových soustav v souladu s článkem 20 nařízení komise (EU) 2017/2195, kterým se stan

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický…
 • 22. 01. 2019
 • 11:42

Návrh rámce pro zavedení Evropské Platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací předložený všemi provozovateli přenosových soustav v souladu s článkem 21 nařízení komise (EU) 2017/2195, kterým se s

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický…
 • 22. 01. 2019
 • 11:42

Díky Nadaci ČEZ již krášlí republiku přes 92 tisíc stromů. Granty pro města a obce na výsadbu zeleně jsou opět otevřené

Lípy, habry, jabloně, či třeba keřové růže a další druhy dřevin zapouštějí kořeny v obydlených místech i volné krajině díky grantovému řízení Nadace ČEZ Stromy už osm let.…
 • 22. 01. 2019
 • 11:42

Nečinnost vlády brání výstavbám větrných elektráren ve Francii

Projekty nových větrných elektráren jsou pozastaveny z důvodu nerozhodnosti francouzské vlády ohledně toho, kdo má být zodpovědný za udělování stavebních povolení pro tyto…
 • 22. 01. 2019
 • 11:00

Zelené firmy slaví 11 let. V Česku jich najdeme přes 2 tisícovky

Je tomu už 11 let, co začaly české společnosti bojovat o přívlastek „zelené firmy“. Stejnojmenný projekt, který začal nápadem zefektivnění sběru a recyklace elektrozařízení…
 • 22. 01. 2019
 • 10:30

Drinking Water Directive (Recast)

On 1 February 2018 the Commission proposed the recast of Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption (the 'Drinking water directive').…
 • 22. 01. 2019
 • 09:10

starší novinky