ČEZ sází na novou energetiku

(ilustrační obrázek)

„Jsme víc, než jen poskytovatel jednotlivých služeb a produktů,“ říká Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ ESCO.

Kalendářní rok se blíží ke konci, takže už určitě víte, jak si ESCO vede...

Od roku 2014, kdy společnost vznikla, jsme se výrazně rozrostli. Poslední výsledky jsme představili za rok 2016, kdy jsme u produktů z nové energetiky zaznamenali dvouciferný růst. A to jak u tržeb, tak u EBITDA (zisk před zdaněním, úroky a odpisy, pozn. red.). Letošní výsledky budou také velmi dobré. Náš růst se přitom skládá ze dvou složek. Tou první je organická expanze, protože zájem o naše služby roste s tím, jak si firmy a samosprávy důležitost možností v decentrální energetice začínají čím dál tím víc uvědomovat. Druhou složkou jsou akvizice, protože se snažíme naše portfolio neustále doplňovat o nové služby, abychom našim zákazníkům mohli nabízet komplexnost skutečně od A do Z.

 

Jaké novinky jste letos zákazníkům nabídli?

Velkým zákazníkům dokážeme poskytnout řešení veškerých jejich energetických potřeb nehledě na to, zda chtějí jen dodávat komodity, touží po energetických úsporách, nebo si přejí kompletní řešení energetického managementu. To vše umíme zajistit z jednoho místa, přičemž zákazník komunikuje s jediným dodavatelem v podobě ČEZ ESCO. Letos jsme se rozhodli rozšířit naše kompetence také v technické správě budov. Naší největší letošní akvizicí na českém trhu proto byla společnost KART, která má téměř 150 zaměstnanců. Mezi její klienty patří vědecká centra, hotely Hilton a Corinthia nebo Národní galerie. Akvizice chystáme i do budoucna, a to nejen v Česku, ale i na Slovensku. Kolegové zkoumají některé příležitosti například v Polsku a Německu. Soutěžíme také řadu velice zajímavých zakázek, některé za stovky milionů korun.

 

Zmiňujete Slovensko, kde jste na konci listopadu představili plány pro expanzi na tento trh, a to za přítomnosti slovenského premiéra a ministra hospodářství SR...

Český a slovenský energetický trh vznikal společně, takže ho čekají stejné výzvy. Podobně i naše země jsou sestersko-bratrské. Jsme vnitrozemské proexportní průmyslové ekonomiky, které byly dlouho součástí jednoho státního celku. Průmysl obou našich států je energeticky vysoce náročný a čeká ho nutná modernizace, podobně naše města čekají změny v chodu energetických hospodářství, fungování budov, v dopravě. V nadsázce můžeme mluvit o ESCO Slovensku...Pro ČEZ ESCO je logické, že řešení, která aplikuje v Česku, teď chce nabízet i na slovenském trhu.

 

Co další státy? V Polsku jste působil jako country manager, energetiku tam dobře znáte, využijete toho nějak při expanzi firmy na polský trh?

Trhy mimo Česko a Slovensko nemám na starosti já, ale moji kolegové z ESCO International, ale mohu snad prozradit, že se samozřejmě ČEZ jako jedna z deseti největších evropských energetik dívá i v ESCO oboru dál, než na český nebo slovenský trh. ČEZ už letos koupil jednu z velkých německých firem Elevion, což je firma, jejíž kořeny sahají až do roku 1863 a stojí na společnosti, která pracovala i pro německý císařský dvůr. V jednáních jsou i nějaké akvizice na polském trhu. V zahraničí rosteme ale i organicky. Společnost ČEZ ESCO Polska získala zakázky například v renovaci osvětlování nebo tepelného hospodářství budov.

 

Jaká je vaše akviziční strategie?

Nekupujeme bezhlavě a, pokud se o nějakou společnost ucházíme, musíme vědět, zda zapadá do našich plánů strategického rozvoje jak pro konkrétní trh, tak celkově. Děláme to tak už několik let a čas od času najdeme firmu, o kterou máme zájem a kde bude třeba brzy docházet ke generační obměně, takže její zakladatelé přemýšlejí, co dál a hledají strategického partnera. ČEZ ESCO se kromě českého trhu dívá i na ten slovenský a zkoumáme tu několik akvizičních možností. Kolegové z ESCO International dělají to samé například v Polsku nebo Německu.

 

Nová energetika je zájmem všech velkých energetických firem, na trhu je tedy velká konkurence. Co je vaší konkurenční výhodou a jak se uplatňuje?

Na každém národním trhu to bude něco trochu jiného. V Česku a na Slovensku jsou naše základní výhody dvě. Je to zaprvé komplexnost služeb na několika úrovních, zadruhé stabilita a značka ČEZ. Tu v obou těchto zemích každý zná a ví, že se nejedná o garážovku, která tu za dva roky nebude a společný projekt se třeba dostane do potíží. Výstavba a následný provoz kogeneračních jednotek, EPC projekty, instalace a provoz elektrických zařízení nebo zařízení na výrobu chladu řada našich služeb je běh na dlouhou trať, ne měsíce, ale na roky. Zákazník v takovém případě potřebuje partnera, o kterém je přesvědčen, že mezitím nezkrachuje. Pro nás zas taková dlouhá spolupráce znamená závazek co největší profesionality. Žádné šup, šup a hotovo, báj báj zákazníku! Když s někým na zakázce spolupracujete třeba osm let, nemůžete to odbýt, ale musíte tomu věnovat neustálou péči, jinak to nebude fungovat.

 

A co výhoda číslo dvě?

Tou je komplexnost, která má koneckonců také podobnou rovinu. Když jste zodpovědní za analýzu dosavadního stavu, návrh řešení, projektování, instalaci a pak i třeba provoz, tak se prostě nemáte na co vymluvit. Kdyby byly výsledky špatné, tak nemůžete říct: Hele, on to projektant špatně naprojektoval, já jako instalační firma za nic nemůžu. Protože projektant jste také vy. Na druhou stranu, když pak všechno klape, tak z toho máte samozřejmě dvojnásobnou radost, protože jste to vymysleli i realizovali a je to celé vaše dílo.

Komplexnost poskytujeme samozřejmě i proto, že máme obrovskou paletu služeb, které se mohou vzájemně doplňovat. Získali jsme teď například jednu zakázku za několik set milionů korun v závodě jednoho nadnárodního výrobce. Jednalo se o technickou správu budov, ale hned jsme se zároveň začali zabývat optimalizací celého energetického a technického fungování výroby. Dokážeme tak zákazníkovi navrhnout i řešení v jiných odvětvích, než kvůli kterým za námi přišel. Pokud mu to nedává smysl, fajn, pokud dává, domluvíme se třeba na další spolupráci.

 

O který typ energetických služeb je největší zájem?

Takhle se to opravdu nedá zjednodušit. Záleží na tom, co konkrétně firma, obec, nebo příspěvková organizace poptává. Jsou samozřejmě produkty, které chtějí většinou jen velcí zákazníci rozvodny, kogenerační jednotky, a pak produkty určené pro všechny třeba renovace osvětlení. Klienti však začínají víc požadovat právě komplexnější řešení. Dobře je to vidět u fotovoltaiky. Dříve se instalovaly jen FVE elektrárny, dnes je už prakticky standardem hybridní řešení s bateriemi, brzy už bude obvyklým doplňkem i dobíjecí stanice pro elektromobil.

 

Decentralizované lokální zdroje, např. malé kogenerace, měl ČEZ v plánu už před několika lety, čeho se v tomto oboru podařilo dosáhnout?

Naše dcera ČEZ Energo, kterou máme společně s výrobcem kogeneračních jednotek TEDOM, působí na trhu už sedm let a instalovala a provozuje přes sto kogeneračních jednotek. Je to společně s firmou ČEZ Energetické služby jeden ze základních kamenů, na kterých vznikla ČEZ ESCO. Úspěchy těchto firem byly signálem pro ČEZ, že na trhu energetických služeb existují velké možnosti.

 

Podnikání v oblasti zájmů ČEZ ESCO je hodně ovlivněné legislativou a nastavením regulačních mechanismů v oblasti obnovitelných zdrojů (OZE). Nebrzdí vás to?

V této oblasti příliš nepodnikáme. Nemáme velké solární ani větrné parky. Zabýváme se službami a energetickými úsporami. Vlastně jediný obnovitelný zdroj, který instalujeme, jsou střešní fotovoltaické elektrárny. Tady je dobrou zprávou rozšíření možností podpory z různých zdrojů. Už tu není jen Nová zelená úsporám pro domácnosti, ale je tu i možnost čerpat podporu pro podnikatele například z programu Ministerstva průmyslu a obchodu OPPIK, obce a kraje zas mohou využít operační programy pro životní prostředí z EU, bytové domy dosáhnou na IROP, což je integrovaný regionální operační program. V podstatě dnes všechny sektory mohou čerpat dotace. Zájem je velký, bohužel administrativně je proces složitý a dlouhý.

Víc nás ale trápí například situace okolo EPC projektů. To jsou projekty, kdy zákazník prakticky nic neinvestuje a investici splácí z úspor, které má garantované ve smlouvě. Řekli byste si to je klasická win-win situace a skvělá možnost ušetřit na provozu státních budov. No, ale není. Podle zákona o rozpočtových pravidlech to totiž i tak znamená externí dluh a organizační složky státu, jako policie, armáda, soudy do toho jít nesmějí. U státních příspěvkových organizací nemocnice, divadla to je lepší. Požádají své rezorty a ministerstvo financí o souhlas a, pokud jej získají, realizaci projektu nic nebrání. Nejjednodušší je situace u krajů a dalších samospráv, které omezení nemají, a právě s nimi děláme nejvíc projektů.

 

Jak hodnotíte vývoj elektromobility a jak se na něm podílíte?

Příběh elektromobility bych rozdělil do dvou částí. Ta první se týká samotné infrastruktury, kde má Česká republika oproti státům západní Evropy co dohánět. My do infrastruktury veřejných dobíjecích stanic investujeme poměrně hodně. ČEZ už jich postavil téměř devadesát a dalších 40 chceme postavit do konce příštího roku. Snažíme se také elektromobilitu zahrnout v rámci konceptu smart city do plánů jednotlivých měst nebo i větších samosprávních celků. Instalovali jsme deset nabíjecích stanic pro elektrobusy v Třinci, který jich má dnes vedle Vídně nejvíc v regionu. Elektrobusy jezdí i do našeho sídla v BB Centru a nedávno jsme oslavili miliontého dopraveného cestujícího.

Druhou otázkou je elektromobilita pro domácnosti nebo firmy. Nové produkty pro domácnosti připravuje naše sesterská firma ČEZ Prodej, my se nyní intenzivně zabýváme firemními řešeními. Bavíme se o návrzích a instalacích dobíjecích stanic ve firemních areálech, elektrifikaci firemních fleetů, platformách pro dobíjení, pronájmu či prodeji elektromobilů. Nabízíme wallboxy, kabely pro dobíjení, zprostředkováváme dotace. Všechny evropské automobilky teď ke svým modelům chystají elektrické alternativy, takže cena elektromobilů půjde postupně dolů díky klasickým úsporám z rozsahu. Výhody v podobě nižších nákladů na provoz i servis, protože na rozdíl od spalovacích motorů se elektromobil samozřejmě nezanáší, snazšího parkování ve městech, jízdy ve vyhrazených pruzích apod. budou naopak setrvávat. Pro řadu firem je elektrifikace flotily také dobrým PR. V případě fleetů čítajících u některých společností stovky vozů také samozřejmě jednáme o dostatečně robustní dobíjecí infrastruktuře, posílení elektrického vedení, kombinaci s fotovoltaickými elektrárnami. Posílit svou pozici v elektromobilitě chce například Dopravní podnik hlavního města Prahy. Od prosince mu tak pronajímáme deset elektromobilů různých značek, aby si je otestoval v regulérním provozu. Pracujeme také na strategickém partnerství se společností Škoda Auto. O dobíjecích stanicích uvažujeme jak u jejích výrobních hal, tak v prodejnách automobilů.    

 

20. 11. 2018 19. 11. 2018

Zprávy z oboru

Zákaznickou aplikaci CB počasí teplárna rozšířila o informace z meteostanice na Kleti

Aplikace CB počasí, využívaná majiteli mobilních telefonů, je bohatší o data z meteorologické stanice na Kleti, nejvyšší hory Blanského lesa. Jde už o čtvrtou meteostanici,…
 • 20. 11. 2018
 • 19:10

Svaz moderní energetiky:Baterie, levná solární a větrná energie budou pohánět světové ekonomiky. Česku pro jejich rozvoj chybí legislativní rámec

Agentura Bloomberg NEF představila včera aktualizované výhledy pro rozvoj moderních typů obnovitelných zdrojů. Experti předpokládají, že do poloviny tohoto století energie…
 • 20. 11. 2018
 • 19:00

Elektrický Jaguar F-Type patrně dorazí už za tři roky

Jaguar zvažuje, že své sportovní kupé F-Type bude nabízet v elektrické verzi, informoval britský Autocar. Pokud se tak stane, měl by elektrický Jaguar přijít na trh v roce 2021.
 • 20. 11. 2018
 • 16:30

Iniciativa Price Coupling of Regions přivítala nového člena, řeckého operátor trhu s energií

Energetické burzy, které jsou součástí iniciativy Price Coupling of Regions (PCR), dnes přivítaly řeckou energetickou burzu Hellenic Energy Exchange S.A. (HEnEx) jako svého…
 • 20. 11. 2018
 • 13:32

INFORMACE Z JE TEMELÍN 227 / 2018

První blok i druhý blok jsou v provozu na plánovaném výkonu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.
 • 20. 11. 2018
 • 13:32

I druhou společnou aukci v Německu ovládly solární elektrárny, cena šla opět nahoru

Na začátku listopadu v Německu proběhlo druhé kolo společných aukcí pro obnovitelné zdroje, ve kterých se o podporu uchází současně developeři větrných i fotovoltaických…
 • 20. 11. 2018
 • 12:00

ČEZ zdraží od Nového roku části zákazníků elektřinu o osm procent

Energetická společnost ČEZ zdraží od Nového roku části zákazníků elektřinu o osm procent. Půjde o lidi, kteří nemají zafixovány ceny, elektřinou netopí a neohřívají pomocí…
 • 20. 11. 2018
 • 11:07

První ročník Energetické olympiády pořádané na ČVUT v Praze vyhráli studenti z Gymnázia Nad Alejí

V pátek 16. listopadu se na půdě Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze uskutečnilo finále prvního ročníku Energetické olympiády. Z celkových 310 přihlášených týmů jich do…
 • 20. 11. 2018
 • 10:33

EU ETS: konečně funkční systém nebo systematická likvidace průmyslu?

Revize systému emisních povolenek a následný prudký růst jejich ceny podnítil ostrou debatu o jejich smyslu, funkčnosti systému a dopadu na průmysl a energetiku. Oslovili…
 • 20. 11. 2018
 • 10:33

Regulace technologického sektoru je nevyhnutelná, prohlásil šéf Applu

Regulace technologického sektoru je nevyhnutelná, protože volný trh není schopen dostatečně chránit soukromí uživatelů. V rozhovoru na serveru Axios to uvedl generální…
 • 20. 11. 2018
 • 09:29

starší novinky