Energetika v strednej Európe: región na križovatke trendov

(ilustrační obrázek)

Odborná konferencia o stredoeurópskej energetike bola udalosťou, pri ktorej sa stretli odborníci z rôznych odvetví aby spoločne prediskutovali budúci vývoj v tomto sektore. Panely venované jadrovej energetike a obnoviteľných zdrojom energie poskytli široké spektrum názorov a podnietili zaujímavú diskusiu.

Konferencia sa uskutočnila na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity pod záštitou IIPS MU, FSS MU a Nadace Konrada Adenauera. Jednodenný program pozostával z dvoch panelov a okrúhleho stola.

Prvý panel bol venovaný roli jadrovej energie v budúcom energetickom mixe, zatiaľ čo v rámci druhej časti sa panelisti venovali obnoviteľným zdrojom energie. Okrúhly stôl bol zameraný na budúcnosť energetického sektora Českej republiky a ponúkol pestrú zmes argumentov a zaujímavé otázky publika.

Prvý panel venovaný roli jadrovej energie v budúcom energetickom mixe

Petr Závodský, riaditeľ útvaru Výstavba jaderných elektráren ČEZ, a.s., ktorý vystúpil v rámci prvého bloku, vysvetlil prečo štátna energetická koncepcia stále počíta s výstavbou troch nových jadrových blokov v Českej republike, ktoré by nahradili zdroje, ktoré do roku 2035 vypadnú z energetického mixu. Podľa jeho slov boli pri príprave koncepcie zohľadnené viaceré scenáre podľa ktorých by sa mohla v energetika v ČR uberať, avšak scenár so zapojením väčšieho množstva jadrovej energie bol najrealistickejší. Konštatoval však, že situácia v Európe je vo vzťahu k jadrovej energetike „zvláštna“, vzhľadom k meniacemu sa názoru verejnosti na jadro a faktu, že tak veľká ekonomika ako Nemecko tento zdroj opúšťa.

Na to nadviazal Václav Bartuška, v minulosti zodpovedný za dostavbu jadrovej elektrárne Temelín, a zameral sa na politické uvažovanie o jadre. Podľa neho má na toto odvetvie vplyv jednak ekonomika, ale aj politika a stav, v ktorom sa jadrová energetika nachádza, je kombináciou oboch. Ekonomicky totiž v dnešnej dobe pri súčasných cenách elektriny a zlacňovaní technológií OZE nemá zmysel stavať jadrové elektrárne, ktoré vyžadujú obrovské investície. Navyše pán Bartuška vyjadril nedôveru k firmám, ktoré sa prihlásili do tendra na dostavbu Temelína, keďže tieto firmy nedokončujú projekty načas a tie sa preto predražujú. Podľa jeho slov je toto politicky neprijateľné a preto v Európe všeobecne panuje v sektore jadrovej energetiky veľká skepsa.

Diskusiu následne doplnil pohľadom na jadrový sektor v celoeurópskom kontexte Severin Fischer, vedúci výskumný pracovník Centra bezpečnostných štúdií ETH Zurich, ktorý taktiež menoval verejnú mienku, politickú vôľu v niektorých krajinách a ekonomickú stránku ako hlavné príčiny stagnácie tohto odvetvia v Európe.

Druhý blok venovaný obnoviteľným zdrojom energie

Pozitívnejšie ladený bol druhý blok venovaný obnoviteľným zdrojom energie. Najprv boli v podaní poľskej panelistky Joanny Mackowiak-Pandery zastupujúcej varšavský energetický think tank Forum Energii predstavené tzv. „megatrendy“ v energetike, ktoré smerujú predovšetkým k čistejšej energetike v budúcnosti, ale tiež k väčšiemu zapojeniu spotrebiteľov do rozhodovania. Ďalší panelisti postupne hovorili o potenciáli OZE v Českej republike na mikro aj makro úrovni, predovšetkým sa venovali otázke budúceho energetického mixu v krajine a dopadom jeho podoby na iné sektory. Veľmi zaujímavou bola prezentácia Martina Černého z Katedry environmentálnych štúdií, ktorý v rámci projektu MEDEAS modeluje možné dopady prechodu k OZE na ostatné sektory ekonomiky, ktoré sa ukazujú ako významné.

Tretia časť - okrúhly stôl

Posledným bodom programu bol okrúhly stôl, za ktorý sa posadili odborníci z rôznych odvetví energetiky, ale aj z akademickej sféry. Celkovo bolo zastúpené široké spektrum profesií a preto bola debata veľmi zaujímavá. Najprv sa zúčastnení zaoberali otázkou, či v ČR panuje konzervatívny alebo skôr inovatívny prístup k energetike. Na vyjadreniach diskutujúcich bolo možné badať príklon skôr ku konzervatívnemu vnímaniu energetiky, pričom viacerí tento prístup obhajovali s tým, že je potrebné sa na energetiku pozerať realisticky a prílišný idealizmus ohľadne dekarbonizácie či navyšovania podielu OZE na výrobe elektriny by sa nemusel v dlhodobom horizonte vyplatiť.

Významný priestor bol venovaný tiež ČEZu a jeho budúcnosti. Diskutovaným bol vzťah ČEZu a štátu – predovšetkým to, akú podobu by mal mať v budúcnosti. Na túto otázku sa názory rôznili, dokonca padol návrh, či by vzhľadom k prebiehajúcej energetickej tranzícii nebolo praktické ČEZ rozdeliť po vzore nemeckého RWE. K tejto možnosti sa väčšina hostí stavala odmietavo s tým, že v tom nevidia význam.

Debata v rámci okrúhleho stola bola spočiatku skôr technicky zameraná, diskutovali sa praktické aspekty budúceho energetického mixu a potenciálu OZE. Obrat prišiel, keď sa slova ujali účastníci v publiku. Jeden z nich totiž priviedol diskusiu skôr k ideológií, keď sa pýtal, prečo vzhľadom k celosvetovým klimatickým zmenám nemá česká republika ambicióznejšiu víziu pre udržateľnú energetiku. Argumentoval tým, že debaty technického charakteru nás neprivedú ďaleko a ak bude existovať dostatočná politická vôľa a tlak, technológie a veda budú napredovať rýchlejšie. V jeho slovách boli silné emócie pričom apeloval na prítomných, aby mali väčšiu snahu zanechať planétu v lepšom stave pre ďalšie generácie. Reakcia na tento prejav bola rôznorodá, v sále zaznel aj potlesk. Reakcia hostí   za okrúhlym stolom bola skôr rozpačitá.

Filip Černoch, výskumný pracovník FSS MU a zároveň vedúci Centra pre energetické štúdiá CENERS však veľmi dobre argumentoval, prečo debata o energetike musí byť vždy do určitej miery technická. Podľa neho totiž vízia, ktorá nereflektuje súčasný technologický potenciál a možnosti, ktorými disponujeme, bude vždy len víziou. Je preto nutné sa o energetike baviť komplexne a zohľadniť ako environmentálne, tak ja ekonomické a technické aspekty.

Celkovo bola konferencia prínosným eventom, ktorý odzrkadľoval súčasný vývoj trendov. Program bol obsahovo vyvážený a udalosť tiež bola veľmi dobre zvládnutá po organizačnej stránke, čo vzbudilo veľmi dobrý dojem. Určite stojí za to sa podobných podujatí na Fakulte sociálnych štúdií zúčastniť aj v budúcnosti.

 

 

27. 05. 2017 26. 05. 2017

Zprávy z oboru

Z pump zmizí Natural 95. Náhrada bude dražší a může poškodit starší motory

Zhruba za dva roky zmizí z českých pump nejprodávanější benzin Natural 95, obsahující v současné době do pěti procent lihu, a nahradí ho natural s dvojnásobným lihovým…
 • 27. 05. 2017
 • 07:00

1,4 miliardy na boj proti kybernetickým útokům

Ministerstvo pro místní rozvoj vyčlenilo v rámci výzvy č. 10 „Kybernetická bezpečnost“ více než 1,4 miliardy korun na obranu před kybernetickými útoky. Může se to týkat…
 • 27. 05. 2017
 • 01:20

Baterie prudce zlevňují. Elektrická auta budou brzy levnější než benzinová

Auta poháněná bateriemi by již brzy mohla být levnější než běžné benzinové vozy. Řidiči by tak získali okamžitou úsporu. Důvodem je prudký pokles cen baterií do…
 • 26. 05. 2017
 • 19:00

Stát může stavět jaderné bloky podstatně levněji, říká šéf ČEZ Beneš

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš v rozhovoru pro Právo uvedl, že cena elektřiny vyrobené v nových jaderných blocích v Dukovanech či Temelíně by mohla být až o polovinu…
 • 26. 05. 2017
 • 15:30

Ochrana přírody jde stranou. Trump chce těžit ropu v rezervaci na Aljašce

Americký prezident Donald Trump chce povolit těžbu ropy v chráněné Arktické národní rezervaci (Arctic National Wildlife Refuge - ANWR) na Aljašce. Podle návrhu rozpočtu by…
 • 26. 05. 2017
 • 14:00

Požáry na Sibiři už sežehly 30 tisíc hektarů

Ruští záchranáři na Sibiři už několik dní bojují s mohutnými lesními požáry. Agentura TASS v pátek informovala, že se požáry za posledních 24 hodin rozšířily z 8000 na 30…
 • 26. 05. 2017
 • 14:00

INFORMACE Z JE TEMELÍN 102 / 2017

První blok je v provozu na plánovaném výkonu. Na druhém bloku probíhá plánovaná odstávka spojená s výměnou paliva v reaktoru. Pomocné systémy elektrárny pracují podle…
 • 26. 05. 2017
 • 12:20

Cena ropy klesla. Navzdory prodloužení dohody OPEC o omezení těžby

Cena ropy se po čtvrtečním jednání členů OPEC a dalších států propadla o pět procent. Novinkám to sdělil analytik ČSOB Petr Báča. Členské státy OPEC a další země jako Rusko…
 • 26. 05. 2017
 • 10:00
starší novinky