Preskúmajte všetky služby z energetického sektora, ktoré ponúka platforma ENERGY-HUB

Seriál OZE: Německo vs. Polsko, část čtvrtá: Přírodní podmínky regionů a skutečné využití OZE

02. 01. 2019
10:00
energy-hub.cz Jana Lipská

Geograficky jsou si oba sousedící státy svojí podobou blízké. Německo i Polsko patří k největším státům střední Evropy, jejíž severní hranici tvoří. Obě země mají nížinatý přímořský povrch omývaný Baltským mořem, Německo navíc i mořem Severním. Z jejich území odvádějí vodu husté a významné evropské říční sítě.

# politika
# OZE
Seriál OZE: Německo vs. Polsko, část čtvrtá: Přírodní podmínky regionů a skutečné využití OZE

Německo však svojí rozlohou přesahuje Polsko. Oněch zhruba 50 000 čtverečních kilometrů, které má navíc, tvoří na jihu země hory včetně německých Alp, které dávají Němcům značnou výhodu pro produkci obnovitelné energie. Nejvíce německých vodních elektráren se totiž nachází právě zde, při hranici s Rakouskem. Tyto elektrárny společně s přečerpávajícími vodními elektrárnami tvoří kolem 6 procent instalovaného výkonu. [1]

Výhodou Německa jsou jeho sousední země, které mají vybudované velké přečerpávající vodní elektrárny. Na severu je to Norsko a Švédsko, na jihu pak Švýcarsko a Rakousko, jež mají mimochodem vysoké zastoupení OZE v produkci elektřiny. Díky možnosti dodávek energie je možné vyrovnávat přetížení německé sítě, která má tak flexibilnější prostředí pro svůj rozvoj. [2] Ani Polsko, které nemá tak hornatý jih, není bez vodních elektráren a přečerpávajících stanic, a má na svém území oproti Německu zhruba poloviční počet elektráren. K jejich provozu využila polská strategie převážně velké toky vlévající se do Baltského moře. Na celkovém instalovaném výkonu se hydroelektrárny podílí však pouze necelými dvěma desetinami procenta. [3] Výroba energie v hydroelektrárnách je silně závislá na aktuálním počasí, a tak ji v důsledku klimatické změny potkává v posledních letech nedostatek vody, společně s ním také nedostatečné financování tohoto sektoru. [4]

V obou státech má oproti vodním elektrárnám větší potenciál větrná energie. Nížinaté přímořské oblasti jsou si v obou státech podobné. Německo má však výhodu většího prostoru na otevřeném Severním moři, kde má také většinu svých offshore elektráren, jak znázorňuje mapa níže. V Německu měly větrné elektrárny v roce 2011 dokonce největší podíl na vyprodukované elektřině z obnovitelných zdrojů. [5] Na celkové spotřebě elektřiny se v Německu energie z větrných elektráren podílela více než 10 %, zatímco v Polsku to bylo pouze něco přes 2 %. [6]

Polsko proti Německu zatím nemá fungující offshore instalace, obecně je s vývojem větrných elektráren za Německem opožděné. Není divu, začalo totiž s výstavbou prvních větrných elektráren zhruba o deset let později. Je navíc silně závislé na produkci „znečišťující“ energie spalováním uhlí, zatímco Německo se již několikrát vydalo cestou opakovaného odklonu od jádra, kterou v druhé dekádě 21. doplnila revoluční snaha o energetiku bez emisí pod názvem Energiewende. I v Polsku se však v posledních letech podíl větrné energetiky na produkci elektřiny začal zvyšovat. V roce 2016 získala polská energetická skupina Polenergia povolení k vybudování první offshore elektrárny, která by se měla stát největší offshore instalací v Baltském moři. Její výstavba je plánovaná na rok 2019. [7]

Vzhledem k poloze v mírném pásu střední Evropy nemá ani Německo ani Polsko velký potenciál pro provozování solárních elektráren. I tak zažil tento způsob produkce elektřiny v Německu svůj boom kolem roku 2010. Investicím se však nevěnovali největší německé koncerny, ale naopak soukromníci a farmáři. Velkým investorům se více vyplatilo budování větrných elektráren než těch solárních. [8] V Německu se v roce 2016 podílely solární elektrárny téměř šesti procenty na čisté výrobě elektřiny. [9] Údaje pro rok 2017 ukazují, že fotovoltaika pokryla 7,2 % čisté spotřeby elektřiny. [10] Oproti tomu v Polsku se v roce 2016 podílely fotovoltaické elektrárny jen 0,5 % na výrobní kapacitě země. [11] V roce 2015 patřilo Polsko ke čtyřem ze zemí EU, jejichž solární kapacita v jednotkách Wp na obyvatele byla nejnižší a výrazně pod průměrem celé Unie. Německo bylo z tohoto hlediska první. [12]

Poměrně využívaná je v obou státech energie z biomasy. Polsko je dokonce na čtvrtém místě mezi zeměmi EU ve využívání tohoto zdroje. [13] V roce 2009 tvořila energie z biomasy 85 % veškeré energie získané z obnovitelných zdrojů. [14] Tímto číslem je Polsko srovnatelné s unijním průměrem. V německé energetice tvořil podíl energie z biomasy 33,3 % veškeré energie získané z OZE. [15] Německá biomasa se na produkci energie podílí oproti Polsku výrazně méně, obnovitelná energetika jako taková je nicméně více zastoupená v Německu.

Jak samotné využívání obnovitelných zdrojů ovlivňuje politika? To vám představíme v pokračování tohoto serálu již 8.1.


[1] INTERNATIONAL HYDROPOWER ASSOCIATION. Germany – Germany statistics [online], 2017. [cit. 2018-09-01] Dostupné z: https://www.hydropower.org/country-profiles/germany.

[2] Tamtéž.

[3] U. S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. International Energy Statistics [onlnie], 2017. [cit. 2018-09-01] Dostupné z: https://bit.ly/2LhcK64.

[4] SZULLECKI, Kacper. Poland’s renewable energy policy mix: European influence and domestic soap opera. Oslo, CICERO, 2017, s. 37.

[5] INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Energy policies of IEA Countries – Germany, 2013 Review. Paříž: France by Sorégraph, 2013. [cit. 2018-08-19] Dostupné z: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Germany2013_free.pdf.

[6] EUROPEAN WEIND ENERGY ASSOCIATION. Wind in Power – 2011 European statistics [online], 2012. [cit. 2018-09-01]. Dostupné z: http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/publications/statistics/Stats_2011.pdf, s. 11.

[7] FROESE, Michelle. Poland gets first environmental permit for offshore wind [online], 2016. [cit. 2018-09-01] Dostupné z: https://www.windpowerengineering.com/business-news-projects/poland-gets-first-environmental-permit-offshore-wind/.

[8] WIRTH, Harry. Recent Facts about Photovoltaics in Germany. Fraunhofer ISE, 2018. [cit. 2018-09-01] Dostupné z: https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/en/documents/publications/studies/recent-facts-about-photovoltaics-in-germany.pdf, s. 28.

[9] STROM-REPORT-BLOG. Germany: Solar Power Factsheet 2016 [online], 2016. [cit. 2018-09-01] Dostupné z: https://1-stromvergleich.com/solar-power-germany/.

[10] WIRTH, Harry. Recent Facts about Photovoltaics in Germany, s. 5.

[11] BELLINI, Emiliano. Residential and commercial PV drive solar growth in Poland, cumulative capacity nears 200 MW [online], 2017. Dostupné z: https://www.pv-magazine.com/2017/05/19/residential-and-commercial-pv-drive-solar-growth-in-poland-cumulative-capacity-nears-200-mw/.

[12] EurObserv’ER. Photovoltaic Barometr. 2016. Dostupné z: https://www.eurobserv-er.org/photovoltaic-barometer-2016/, s. 14.

[13] KOTECKÝ Vojtěch, HÖSEL Petr, RAKŮSEK Petr. Prague Climate Talk: Renewable energy in the V4. EUROPEUM, Institut pro evropskou politiku. Evropský dům Praha, 6. 11. 2017.

[14] Fluid, S. A. Market Overview [online], 2010. [cit. 2018-09-01] Dostupné z: http://fluid.pl/en/investor-relations/description-of-the-market/.

[15] INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Energy policies of IEA Countries – Germany, 2013 Review.

SHARE YOUR ENERGY

16.10.2019
Čistírna odpadních vod, Bubeneč, Praha
Jak spojit energii s udržitelností? Poznejte nejzajímavější projekty ve světě.

23. konference Klimatizace a větrání 2019

16.10.2019 - 17.10.2019
Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1
Konference se bude v rámci tradičních témat, jako je vnitřní prostředí, energetické nároky, projektování a provozování zařízení větrání a klimatizace, věnovat také novinkám v legislativě v oblasti staveb s téměř nulovou spotřebou energie a poznatkům z praxe v navrhování systémů pro tyto budovy.

Energetická olympiáda

18.10.2019
Fakula elektrotechnicá ČVUT a Národní technická knihovna
Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií.

súvisiace články

Plynovod Nord Stream 2: Zbrzdí Dánsko už prebiehajúcu výstavbu v Baltskom mori?

22. 07. 2019
15:00
ENERGY-HUB

Plynovod Nord Stream 2 vedúci cez Baltské more z Ruska do Nemecka, ktorý má zdvojnásobiť kapacitu už existujúceho plynovodu Nord Stream, je vo výstavbe už niekoľko mesiacov, avšak jeho trasa je stále nejasná. Pokračovanie výstavby blokuje Dánsko,…

# paliva
# plyn
# politika
# infraštruktúra
# investície

(Znovu) znárodnění - plán britských Labouristů na rozbití odkazu M. Thatcherové?

28. 05. 2019
09:00
ENERGY-HUB

Dne 16. května předseda britské labouristické strany Jeremy Corbyn oznámil, že jeho strana plánuje (znovu) znárodnit britskou…

# elektrina
# politika
# infraštruktúra
# stratégia

Brexit a možné dopady na energetický sektor Spojeného kráľovstva a EÚ

06. 05. 2019
10:52
ENERGY-HUB

Hoci od referenda o Brexite, v ktorom si obyvatelia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska dňa 23. júna 2016…

# jadro
# paliva
# plyn
# elektrina
# politika

Russia in the global LNG market, (EN)

15. 04. 2019
17:11
ENERGY-HUB

The LNG industry is subject to continuous developments such as supply growth, global warming and technological advancements.…

# paliva
# plyn
# politika
# infraštruktúra
# stratégia

The Netherlands reinterpreting its role in the energy industry

26. 02. 2019
11:00
energy-hub.cz

Přečtěte si důvody odklonu Nizozemí od plynu ve článku "The Netherlands – reinterpreting its role in the energy industry".

# plyn
# bezpečnosť
# politika
# stratégia
# investície

Komoditní data

16.10.2019
€/MWh okte
Base
39.0304
-11.4957 %
Peak
44.525
-6.83522 %
Offpeak
33.5358
-17.0076 %
16.10.2019
€/MWh elix
Base
37.6575
-9.3073 %
Peak
42.4817
-13.579 %
Offpeak
32.8333
-3.11078 %
15.10.2019
€/MWh ote
Base
51.0654
16.1215 %
Peak
61.7642
20.6763 %
Offpeak
40.3667
9.78152 %

ENERGY-HUB je moderná nezávislá platforma pre priebežné zdieľanie spravodajstva a analytických článkov z energetického sektora. V rámci nášho portfólia ponúkame monitoring českej, slovenskej aj zahraničnej tlače.

46172
Počet publikovaných noviniek
1538
Počet publikovaných akcií
414
Počet publikovaných článkov
ENERGY-HUB využívá spravodajstvo ČTK, ktorého obsah je chránený autorským zákonom.
Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie akéhokoľvek obsahu alebo jeho časti verejnosti je bez predchádzajúceho súhlasu výslovne zakázané.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika