Preskúmajte všetky služby z energetického sektora, ktoré ponúka platforma ENERGY-HUB

Brexit a možné dopady na energetický sektor Spojeného kráľovstva a EÚ

06. 05. 2019
10:52
ENERGY-HUB Marianna Švecová

Hoci od referenda o Brexite, v ktorom si obyvatelia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska dňa 23. júna 2016 odhlasovali zrušenie členstva v Európskej únii, prešli už takmer tri roky, k vystúpeniu zo zoskupenia stále nedošlo. Na konci marca tohto roku bol dátum odchodu posunutý na 31. október 2019, avšak tento zložitý proces, vyžadujúci si zmenu fungovania mnohých sektorov, v ktorých Veľká Británia tvorila s ostatnými krajinami EÚ jednotný trh, je stále v mnohých aspektov nevyjasnený. Jedným z postihnutých sektorov, kde i dnes priebeh vystúpenia a ďalšieho fungovania nie je v Dohode o vystúpení (Withdrawal Agreement) upresnený je i energetika. Hoci sú konkrétne dopady, vzhľadom na chýbajúce dohody, stále nejasné, analytici sa domnievajú, že v mnohých prípadoch môžu ovplyvniť fungovanie energetiky v štáte.

# jadro
# paliva
# plyn
# elektrina
# politika
Brexit a možné dopady na energetický sektor Spojeného kráľovstva a EÚ

Prepojenosť energetiky Spojeného kráľovstva s kontinentálnou Európou

                Obchod s elektrinou a plynom medzi Spojeným kráľovstvom a ďalšími členskými štátmi Európskej únie doteraz fungoval v bezcolnom režime v rámci tzv. Interného energetického trhu (IEM – Internal Energy Market), ktorý pomáha zabezpečovať dodávky a znižovať ceny, napríklad presunom nevyužitej energie z jedného štátu do druhého, kde je vyrábaná drahšie. Plyn medzi kontinentálnou Európou a Veľkou Britániou tečie skrz dva plynovody -  BBL a Interconnector, ďalšie dva tiež spájajú štát s Nórskom a jeden plynovod spája i Veľkú Britániu s Írskom. Štyri spojenia medzi kontinentálnou Európou a Spojeným kráľovstvom a dve medzi Veľkou Britániou a Írskom fungujú pri prenose elektriny; v oboch oblastiach tak môžeme vidieť výraznú prepojenosť štátu s ostatnými členmi Únie. V súčasnosti tvoria dodávky elektriny z kontinentálnej Európy na ostrovy len približne 6 % preto sa v prípade Brexitu neočakávajú ich výrazné výpadky, predpokladá sa však nižšia efektivita a zvyšovanie ich cien a to najmä v prípade neočakávaných a výnimočných situácií. Čo sa týka plynu, dodávky tvoria asi 12 % celkového množstva; jeho tok taktiež nie je závislý na členstve Spojeného kráľovstva v Európskej únii, neočakáva sa teda zastavenie dodávok, avšak, rovnako ako v prípade elektriny, odborníci predpokladajú znižovanie efektivity a zvyšovanie cien. Hoci v súčasnosti Dohoda o vystúpení nedefinuje detaily vystúpenia Spojeného kráľovstva v oblasti energetiky, náhľad na fungovanie poskytuje politická deklarácia, ktorá potvrdzuje, že Európska únia a Spojené kráľovstvo budú „spolupracovať a podporovať cenovo efektívne, čisté a bezproblémové dodávky elektriny a plynu“.

Írska otázka

                Podľa portálu Bloomberg sú v súčasnosti ďalšie spojenia smerujúce k ostrovom vo výstavbe, čo dokazuje záujem Spojeného kráľovstve zostať v úzkej spolupráci pri obchode elektriny a plynu s Európskou úniou i po zrušení statusu členského štátu. Vážnejšie dopady než na Veľkú Britániu však prebiehajúci Brexit môže mať na časť Severné Írsko, ktorého spolupráca v rámci energetiky, a to najmä v otázke elektriny, s Írskou republikou je jedna z najužších v Európskej únii. Elektrina je v súčasnosti na ostrove obchodovaná v rámci tzv. Jednotného trhu elektriny (Single Electricity Market), odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie znamenajúci i opustenie tohto trhu by tak vyžadoval náročný proces, keďže podľa odborníkov je súčasné prepojenie natoľko komplexné, že vytvoriť nové colné pravidlá by bolo takmer nemožné. Možných negatívnych dopadov si je napokon vedomý aj Dublin, ktorý sa snaží vytvárať nové obchodné partnerstvá s členskými štátmi na európskom kontinente v snahe predísť potenciálnym výpadkom energie. Ako však vyplýva z prvotného návrhu Dohody o vystúpení zverejneného v marci minulého roku, Londýn sa bude snažiť o zachovanie Jednotného energetického trhu Severného Írska a Írskej republiky tak, aby nebola ohrozená ani jedna zo zúčastnených strán.

Dopad na ťažbu ropy a zemného plynu zo Severného mora

                Dopad Brexitu bude možné pozorovať i v otázke ťažby zemného plynu a ropy zo Severného mora, týkajúci sa najmä Škótska, ktoré, okrem iného i v snahe ochrániť svoj ťažobný priemysel, volilo v referende v neprospech vystúpenia štátu z Európskej únie. V prípade Brexitu bez dohody, ku ktorej zatiaľ medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom nedošlo, avšak kvôli čomu bolo vystúpenie odložené, by sa na obchod s plynom a ropou museli aplikovať pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO), čo škótsky minister pre energie označuje za „veľmi ničivé pre ekonomiku a energetický sektor“ a ako „obrovskú chybu“. Premiérka Theresa May však reagovala na situáciu s tvrdením, že zotrvanie v jednotnom trhu a colnej únii by bolo s rozporom s výsledkom referenda, preto zatiaľ nie je jasné, ako bude rokovanie o dohode pokračovať. Rozhodnutia ohľadom budúcej ťažby a obchodu s palivami, ktoré podľa dostupných zdrojov môžu zabezpečiť Spojenému kráľovstvu energetickú bezpečnosť v ráde desaťročí, prinášajú prácu 135-tisícim zamestnancom a do škótskej ekonomiky prispievajú takmer 10 miliardami libier ročne, tak budú pri odchode z Európskej únie taktiež patriť medzi významné. Význam napokon budú mať aj pre obchodných partnerov Spojeného kráľovstva, ako napríklad Francúzsko, keďže Brexit bez dohody by znamenal stratu práca zásobovať francúzsky trh, čo by mohlo vyústiť vo výpadkoch energií a zvyšovanie ich cien.

Atómová energia

                Keďže súčasťou Európskej únie je i Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (EURATOM), dopad Brexitu bude viditeľný i v otázke výroby, obchodu, manažmentu odpadu, či výskumu v oblasti jadrovej energie. Spojené kráľovstvo odmietlo plné členstvo v Spoločenstve, preto je nutné vytvorenie nových dohôd a režimu obchodovania a spolupráce, kde, s cieľom zaistenia plynulého prechodu po vystúpení zo spoločenstva, už vznikajú dohody so štátmi ako Austrália, Kanada, či Spojené štáty americké. Krajina sa v súčasnosti prikláňa k zotrvaniu v organizácii v podobe tzv. pridruženého člena, čo by umožňovalo pokračovanie obchodu s členskými štátmi EÚ. Odborníci sa však, rovnako ako v predchádzajúcich otázkach i v tejto oblastí zhodujú na prevládajúcej neistote v ďalších jednaniach ohľadom jadrovej energie, ktorá tvorí asi 21 % všetkých dodávok vyrábaných v 15 reaktoroch a sektor ktorej prináša do ekonomiky každoročne miliardu libier a zamestnáva vyše 65-tisíc zamestnancov. Vláda však potvrdzuje angažovanosť pri vzniku dohôd, čo dokazuje vydaním prvotnej verzie Jadrových bezpečnostných regulácií (Nuclear Safeguards Regulations), ktoré tvoria základ pre vznik oficiálnych opatrení v následnej Dohode o vystúpení.

Zhrnutie

                Brexit, teda vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie, ktoré je po marcovom odklade naplánované na koniec októbra 2019, bude mať na vyššie zmienené, i mnohé ďalšie oblasti zo sektoru energetiky významný dopad. Je preto v záujme oboch entít, aby do tohto dátumu došlo k čo najlepšie definovaným dohodám, ktoré umožnia proces prechodu bez výpadkov energií, výrazného zvyšovania ich cien, či zlyhaných obchodných partnerstiev. Spojené kráľovstvo však, napriek chýbajúcim výstupným dohodám, má vybudovanú kvalitnú infraštruktúru prepojenú s európskym kontinentom, blízke vzťahy s Európskou úniou a napokon i spoločné záujmy v oblasti, preto odborníci nepredpokladajú, že by došlo k nevyspytateľným situáciám výrazne ovplyvňujúcim život bežných obyvateľov. Pre jednoduchší proces vystúpenia je však nevyhnutné, aby Londýn bral do úvahy i záujmy a potreby Škótska a najmä Severného Írska, kde môžu byť následky najviditeľnejšie. Nielen britské energetické spoločnosti, ale i obchodní partneri z Európskej únie, či firmy v pridružených odvetviach tak naďalej dúfajú, že v oblasti energetiky napokon k Brexitu bez dohody nedôjde.

súvisiace články

Plynovod Nord Stream 2: Zbrzdí Dánsko už prebiehajúcu výstavbu v Baltskom mori?

22. 07. 2019
15:00
ENERGY-HUB

Plynovod Nord Stream 2 vedúci cez Baltské more z Ruska do Nemecka, ktorý má zdvojnásobiť kapacitu už existujúceho plynovodu Nord Stream, je vo výstavbe už niekoľko mesiacov, avšak jeho trasa je stále nejasná. Pokračovanie výstavby blokuje Dánsko,…

# paliva
# plyn
# politika
# infraštruktúra
# investície

Rusko a energetická (ne)efektivita

06. 06. 2019
12:00
ENERGY-HUB

O Rusku je všeobecně známo, že je významným vývozcem energie, ropy a zemního plynu, a proto je tato země významným hráčem na…

# paliva
# elektrina
# bezpečnosť
# úspory
# trhy
# infraštruktúra
# životné prostredie

(Znovu) znárodnění - plán britských Labouristů na rozbití odkazu M. Thatcherové?

28. 05. 2019
09:00
ENERGY-HUB

Dne 16. května předseda britské labouristické strany Jeremy Corbyn oznámil, že jeho strana plánuje (znovu) znárodnit britskou…

# elektrina
# politika
# infraštruktúra
# stratégia

Russia in the global LNG market, (EN)

15. 04. 2019
17:11
ENERGY-HUB

The LNG industry is subject to continuous developments such as supply growth, global warming and technological advancements.…

# paliva
# plyn
# politika
# infraštruktúra
# stratégia

The Netherlands reinterpreting its role in the energy industry

26. 02. 2019
11:00
energy-hub.cz

Přečtěte si důvody odklonu Nizozemí od plynu ve článku "The Netherlands – reinterpreting its role in the energy industry".

# plyn
# bezpečnosť
# politika
# stratégia
# investície

AgriKonference 2020

09. 01. 2020 09:00 - 17:00
Zlín; Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín
Témata konference budou: rozšíření BPS; kogenerační jednotky; půda, klima, hnojení a aktuální legislativa a budoucnost bioplynu.

CES 2020

07. 01. 2020 - 10. 01. 2020
Las Vegas, USA
CES je mezinárodní veletrh inovací, kde se každoročně představují nové generace technologií, které si dávají za cíl změnit svět k lepšímu, začne již během několika týdnů.

Kyberbezpečnost v síťových odvětvích

16. 01. 2020
Nádražní 43/84, 150 00, Praha
Ochrana a bezpečnost moderních počítačových a informačních systémů je v posledních letech ohrožena nejen již dlouho známými virovými infekcemi, ale i cílenými hackerskými útoky a hybridními hrozbami.

Komoditní data

13.12.2019
€/MWh okte
Base
48.1683
-10.8317 %
Peak
56.2133
-12.789 %
Offpeak
40.1233
-7.93705 %
13.12.2019
€/MWh elix
Base
37.5304
-18.7624 %
Peak
44.3108
-15.1824 %
Offpeak
30.75
-23.4202 %
12.12.2019
€/MWh ote
Base
45.0529
2.85173 %
Peak
52.0792
-14.1623 %
Offpeak
38.0267
41.175 %

ENERGY-HUB je moderná nezávislá platforma pre priebežné zdieľanie spravodajstva a analytických článkov z energetického sektora. V rámci nášho portfólia ponúkame monitoring českej, slovenskej aj zahraničnej tlače.

47678
Počet publikovaných noviniek
1601
Počet publikovaných akcií
450
Počet publikovaných článkov
ENERGY-HUB využívá spravodajstvo ČTK, ktorého obsah je chránený autorským zákonom.
Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie akéhokoľvek obsahu alebo jeho časti verejnosti je bez predchádzajúceho súhlasu výslovne zakázané.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika