Preskúmajte všetky služby z energetického sektora, ktoré ponúka platforma ENERGY-HUB

Štátna pomoc: Komisia súhlasí s dočasným opatrením na zaistenie bezpečnosti miestnych dodávok elektrickej energie na Slovensku

10. 05. 2019
13:23
Europa.eu SK

Európska komisia v zmysle pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci schválila poskytnutie náhrady za dočasnú dodávku povinného objemu elektrickej energie z miestnych palivových zdrojov do uzlového bodu slovenskej elektrizačnej sústavy v lokalite Bystričany, poskytnutej Slovenskom akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne.

# elektrina
# EU
# legislatíva
# infraštruktúra
Štátna pomoc: Komisia súhlasí s dočasným opatrením na zaistenie bezpečnosti miestnych dodávok elektrickej energie na Slovensku

Slovensko informovalo Komisiu o svojich plánoch poveriť akciovú spoločnosť Slovenské elektrárne dočasným záväzkom spočívajúcim v poskytovaní služby vo verejnom záujme s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok energie v zemepisnej oblasti nachádzajúcej sa v okolí bystričianskeho uzla, ktorá nie je dostatočne prepojená so zvyškom slovenskej elektrizačnej sústavy.

V rámci záväzku poskytovať službu vo verejnom záujme zabezpečia Slovenské elektrárne dodávku povinného množstva elektrickej energie zo svojej elektrárne v Novákoch v objeme minimálne 870 gigawatthodín až 1 100 gigawatthodín elektrickej energie z miestnych palivových zdrojov ročne, ktorá bude smerovať do zemepisnej oblasti v okolí uzla národnej elektrizačnej sústavy Bystričany.

Dočasný záväzok poskytovať službu vo verejnom záujme sa bude plniť až do zrealizovania investícií slúžiacich na skvalitnenie elektrizačnej sústavy (s cieľom vyriešiť technické otázky súvisiace s problémom bezpečnosti dodávok). Opatrenie sa musí dokončiť najneskôr do konca roku 2023.

Slovenská republika poskytne Slovenským elektrárňam náhradu za plnenie tohto záväzku, aby sa vyrovnal rozdiel medzi príjmami podniku z predaja elektrickej energie a z ďalších služieb a jeho výrobnými nákladmi. Túto náhradu získajú Slovenské elektrárne na základe mechanizmu zavedeného národným regulačným úradom.

Komisia posúdila dané opatrenie podľa pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci, ktoré sa týkajú služieb všeobecného hospodárskeho záujmu. Na základe týchto pravidiel môžu členské štáty za určitých podmienok poskytnúť podnikom, ktoré boli poverené plnením záväzkov poskytovať služby vo verejnom záujme, náhradu za dodatočné náklady spojené s ich poskytovaním.

Komisia zistila, že:

  • v blízkosti bystričianskeho uzla elektrizačnej sústavy sa nachádza iba elektráreň Nováky a niekoľko veľmi malých vodných elektrární, ktorých výrobné kapacity vo veľkej miere závisia od tokov vody a ročných období. Bez daného záväzku poskytovania služby vo verejnom záujme by pomocou súčasnej výrobnej infraštruktúry nebolo možné zabezpečiť spoľahlivú dodávku elektrickej energie pre zemepisnú oblasť situovanú v okolí uzla elektrizačnej sústavy Bystričany.
  • Opatrenie je primerané, keďže v prípade elektrárne Nováky zodpovedá očakávaná miera návratnosti miere návratnosti podobných prevádzok a nevedie k vyplácaniu nadmernej náhrady.
  • Je časovo obmedzené a skončí sa po uvedení novej dodávateľskej infraštruktúry do prevádzky, v každom prípade však najneskôr do konca roku 2023.

Komisia preto skonštatovala, že opatrenie zo strany Slovenska je v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci, keďže slúži na podporu zabezpečenia dodávok energie v zemepisnej oblasti nachádzajúcej sa v okolí uzla elektrizačnej sústavy Bystričany, pričom neprimerane nenarúša hospodárska súťaž.

 

Súvislosti

Na základe článku 107 ods. 3 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) môžu členské štáty poskytovať pomoc na rozvoj určitých hospodárskych činností. V tejto súvislosti majú členské štáty vzhľadom na rámec EÚ pre služby všeobecného hospodárskeho záujmu (pozri IP/11/1571 a MEMO/11/929) možnosť do veľkej miery slobodne rozhodovať o tom, ktoré služby možno považovať za služby vo všeobecnom záujme. Komisia však musí zabezpečiť, aby v dôsledku pridelenia verejných prostriedkov na poskytovanie takýchto služieb nedošlo v rámci vnútorného trhu k neprimeranému narušeniu hospodárskej súťaže.

Týmto rozhodnutím o štátnej pomoci sa nespochybňuje povinnosť Slovenska plniť si právne záväzky v oblasti kvality ovzdušia, ani z neho nevyplýva, že Komisia odporúča používanie hnedého uhlia (lignitu) ako paliva vzhľadom na jeho negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia a klímu. Komisia preto bude situáciu na Slovensku dôsledne monitorovať.

Slovensko bolo jednou z prvých krajín, ktoré sa v júni 2018 pripojili k iniciatíve týkajúcej sa uhoľných regiónov v procese transformácie.

V súčasnosti využíva technickú pomoc v rámci služby na podporu štrukturálnych reforiem (SRSS) s cieľom vypracovať stratégiu transformácie a príslušný akčný plán pre Trenčiansky samosprávny kraj, v ktorom sa realizuje väčšina činností súvisiacich s uhlím (ťažba uhlia a jeho využitie v elektrárni Nováky).

V prípade obidvoch iniciatív sa budú riešiť hospodárske, sociálne a environmentálne otázky súvisiace s transformáciou daného uhoľného regiónu, a to vrátane praktických aspektov, ako sú alternatívy zamestnania banských pracovníkov a možnosti prispôsobenia súčasného systému diaľkového vykurovania mesta Prievidza, v ktorom sa využíva zvyškové teplo z elektrárne Nováky. Projekt sa začal v októbri 2018, v polovici roka 2019 sa očakáva vypracovanie stratégie a akčného plánu.

Po vyriešení prípadných otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií sa pod číslom veci SA.52687 v registri štátnej pomoci na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži sprístupní verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter. Nové rozhodnutia o štátnej pomoci uverejnené na internete a v úradnom vestníku sú uvedené v elektronickom týždenníku štátnej pomoci State Aid Weekly e-News.

súvisiace články

Vláda rozhodla. Slovensko má nového šéfa energetického regulátora

08. 07. 2020
22:00
vEnergetike.cz

Novým predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa stal Andrej Juris. V stredu o tom na návrh ministra hospodárstva Richarda Sulíka rozhodla vláda.

# regulácia
# elektrina
# politika
# personálie

Minimálna sankcia za nerealizovanie energetického auditu sa zníži na 500 eur

08. 07. 2020
22:00
energie-portal.sk

Novela zákona o energetickej efektívnosti zavádza zjednodušený audit pre veľké podniky a znižuje výšku minimálnej sankcie.

# elektrina
# budovy
# ceny
# legislatíva

Poslanci Evropského parlamentu vidí budoucnost ve skladování energie

08. 07. 2020
22:00
oEnergetice.cz

Podíl energie z obnovitelných zdrojů na evropském energetickém mixu se stále zvyšuje. Poslanci Evropského parlamentu proto…

# elektrina
# EU
# stratégia
# AKU-BAT

Pražská burza mírně rostla. Nejvýrazněji přispěly akcie ČEZ

08. 07. 2020
17:32
E15.cz

Pražská burza mírně rostla. Index PX si polepšil o 0,22 procenta na 938,85 bodu. Nejvýznamněji přispěly akcie společnosti ČEZ,…

# elektrina
# trhy

Temelín je dlouhodobě bezpečný podnik

08. 07. 2020
15:33
ČEZ

Temelín i Dukovany mají dobrý systém bezpečnosti práce a pracovníci nastavená pravidla dodržují. Takový hlavní závěr vyplývá ze…

# jadro
# elektrina
# bezpečnosť
# TZ

HANNOVER MESSE Digital Days

14. 07. 2020 09:00 - 15. 07. 2020 16:00
Messe Hannover
Průmyslová transformace se svými megatématy digitalizace, individualizace, ochrana klimatu a demografické změny pokračuje i přes krizi způsobenou koronavirem a je těžištěm HANNOVER MESSE Digital Days. Tato nová dvoudenní digitální akce informuje o aktuálním vývoji v oborech průmyslu, energie a logistiky a nabízí orientaci v době krize a po jejím konci.

Den plynové mobility (CNG/LNG/Biometan)

02. 09. 2020
prostory Pražské plynárenské

URBIS SMART CITY FAIR

02. 09. 2020 09:00 - 03. 09. 2020 17:00
Výstaviště Brno
URBIS SMART CITY FAIR  přináší chytrou kombinaci veletrhu s exkluzivním konferenčním programem, kde se představí lídři v oboru Smart city. Během dvou dnů se potkají desítky představitelů středoevropských měst a obcí a lídři v inovacích s jediným cílem – předat si zkušenosti, nápady a příklady konkrétních řešení, jak správně koncept Smart city rozvíjet ve městech. Tak, aby se v nich občanům lépe žilo.

Komoditní data

09.07.2020
€/MWh okte
Base
43.0742
-0.0570396 %
Peak
46.5742
0.130787 %
Offpeak
39.5742
-0.277189 %
09.07.2020
€/MWh elix
Base
30.8967
0 %
Peak
33.3208
0 %
Offpeak
28.4725
0 %
08.07.2020
€/MWh ote
Base
46.1346
37.2985 %
Peak
50.7458
44.0552 %
Offpeak
41.5233
29.8551 %

ENERGY-HUB je moderná nezávislá platforma pre priebežné zdieľanie spravodajstva a analytických článkov z energetického sektora. V rámci nášho portfólia ponúkame monitoring českej, slovenskej aj zahraničnej tlače.

52253
Počet publikovaných noviniek
1713
Počet publikovaných akcií
526
Počet publikovaných článkov
ENERGY-HUB využívá spravodajstvo ČTK, ktorého obsah je chránený autorským zákonom.
Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie akéhokoľvek obsahu alebo jeho časti verejnosti je bez predchádzajúceho súhlasu výslovne zakázané.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika